IKEA SVERIGE

IKEA går med i organisationen 100 % förnybart

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2018 14:06 CEST

IKEA-koncernen har ett stort engagemang för omställningen till hållbara energisystem och har hittills investerat mer än 1,7 miljarder euro i förnybar energi. Målet är att 2020 producera lika mycket förnybar energi som används globalt i den egna verksamheten. Idag har bolaget valt att gå med i organisationen 100% förnybart.

– Omställningen till ett förnybart och hållbart energisystem är nödvändigt för att klara den stora klimatutmaningen. Vi delar 100% förnybarts vision om ett förnybart Sverige och vill vara med i ett sammanhang där näringsliv och miljöorganisationer samarbetar för att påverka vägen dit. Därför väljer vi att ta steget in som medlem, säger Sara Paulsson, ansvarig för samhällsrelationer på IKEA Sverige.

IKEA-koncernen siktar på att senast 2020 producera lika mycket förnybar energi som den egna verksamheten förbrukar på global nivå. Redan idag producerar IKEA-koncernen mer förnybar energi än vad den nordiska verksamheten använder. För att underlätta för människor att delta i energiomställningen säljer företaget solceller i fem länder, med planer på ytterligare expansion.

– Näringslivets engagemang har en helt avgörande betydelse för energiomställningen och möjligheten att klara de klimatutmaningar vi står inför, i synnerhet när de politiska besluten inte kommer i den takt som krävs. Vi är mycket glada över att IKEA vill vara med och driva på utvecklingen av framtidens förnybara energisystem och ser fram emot samarbetet, berättar Linda Burenius Magnusson, ordförande 100% förnybart.

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Paulsson
Ansvarig samhällsrelationer IKEA Sverige
IKEA Svenska Försäljnings AB
Tel: +46 72 886 52 93
sara.paulsson@ikea.com

Linda Burenius Magnusson
Ordförande 100% förnybart
Tel: +46 70 395 34 14
linda.burenius.magnusson@ox2.com

OM 100% FÖRNYBART
100% förnybart är en sammanslutning av aktörer från näringslivet och det civila samhället som verkar för att Sverige ska energieffektivisera och ställa om till ett hållbart energisystem som helt baseras på förnybara energi-källor. Senast år 2030 kan Sverige ha implementerat ett 100% förnybart energisystem som tar hänsyn till de klimat- och resursutmaningar världen står inför.

OM IKEA I SVERIGE
IKEAs vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna, vilka innefattar våra medarbetare, våra kunder och alla människor vår verksamhet berör. IKEA-produkterna består av rätt kombination av form, funktion, kvalitet, hållbarhet och ett lågt pris – vi kallar det Demokratisk design. IKEA grundades i Älmhult 1943. Idag finns 20 IKEA-varuhus, ett Service och Pick-up, en kökspop-up samt e-handel i Sverige. Varuhusen hade 38,1 miljoner besök och hemsidan 90 miljoner besök under verksamhetsåret 2017. I Sverige finns cirka 11 000 medarbetare inom IKEA-koncernen, varav cirka 8 200 inom varuhusorganisationen. www.IKEA.se.twitter.com/IKEASverige