Mittstråket

Ingen hastighetssänkning på Mittbanan 2018

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2016 10:11 CET

I Trafikverkets Järnvägsnätbeskrivning för 2018 föreslogs en markant hastighetssänkning på Mittbanan mellan Stöde och Vattjom, på grund av bristande underhåll.Trafikverket har nu meddelat Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen och det gemensamma EU-projektet Mittstråket, att de gjort förändringar i underhållsplanen för att tidigarelägga åtgärder på sträckan till 2017.

”Det är mycket glädjande att Trafikverket ser Mittbanan som högprioriterad, och att de efter egna analyser och dialog med oss regionala parter har gjort omprioriteringar i underhållsplanerna. Vi är medvetna om, och har förståelse för, att vi har ett järnvägssystem med många brister och då uppstår brådskande underhållsbehov, bland annat för sträckan Stöde – Vattjom på Mittbanan. ” Sten-Olov Altin, Länsråd Länsstyrelsen Västernorrland och ordförande i Mittstråket.

Det är ett slipersbyte som ska genomföras och inriktning är att det kommer att ske under sensommaren/hösten 2017. Utan slipersbytet hade restiden mellan Sundsvall – Östersund förlängts med 15 minuter per tur, vilket skulle ha inneburit en restidsförlängning med totalt cirka 4,5 timme per dygn för de nio dubbelturer som trafikeras av regionaltågsaktören Norrtåg.

För att skapa mer långsiktiga förbättringsåtgärder i hela Mittstråket Sundsvall - Storlien samverkar sex kommuner, två län och Trafikverket – med stöd av EU i projekt Mittstråket. Projektet bygger små lokalanpassade trafiklösningar ihop med större infrastruktursatsningar på väg och järnväg och gör utredningar och analyser för stråkets utveckling. En av projektets målsättningar är att få kortare restider med tåg (2h mellan Sundsvall-Östersund år 2020).

” En för oss oberäknad restidsförlängning med 15 minuter 2018 skulle ha varit mycket beklaglig, när vi lägger ner över 300 miljoner i ett gemensamt utvecklingsprojekt för att korta restiderna med cirka 20 minuter fram till år 2020.” Sten-Olov Altin, Länsråd Länsstyrelsen Västernorrland och ordförande i Mittstråket.

Kontakt: Christin Borg, Projektledare Mittstråket, 070 343 91 41, christin.borg@lansstyrelsen.se