Region Blekinge

Internationellt seminarium om hur Blekinge kan knytas samman med EU:s stamnätskorridorer

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2017 11:36 CEST

Ett ökat flöde av gods genom Blekinges hamnar ställer stora krav på regionens infrastruktur. Ett trettiotal politiker och tjänstepersoner från Polen och Sverige har vid ett internationellt seminarium i Karlskrona tagit fram förslag på hur planeringsmetoder och infrastruktur kan utvecklas för att Blekinge ska ha en bättre tillgänglighet till de av EU prioriterade så kallade stamnätskorridorer.

Inom EU finns ett antal stamnätskorridorer med vägar och järnvägsspår som prioriteras i underhåll och investeringar. I södra Sverige går korridorerna mellan Stockholm och Öresund och Göteborg och Öresund. I takt med att Skandinaviens handelsutbytet med Asien, centrala och östra Europa ökar, går allt mer gods mellan Blekinges hamnar och hamnar på andra sidan Östersjön. För att klara det ökade trycket på Blekinges järnvägar och vägar måste planeringsmetoder och infrastrukturen i Blekinge förbättras.

- Satsningarna kring stamnätskorridorerna innebär att vi i Blekinge måste se över våra anslutningar för att på bästa sätt dra nytta av de investeringar och den efterföljande tillväxt som kommer längst korridorerna, säger regionråd Christina Mattisson (S). Det är också ytterst viktigt för Blekinges och för hela Sveriges konkurrenskraft att infrastruktur är anpassad för den ökade godsmängden på Blekinges järnvägar och vägar.

- Vi har investerat stort på hamnen på Verkö och järnvägen dit, säger Patrik Hansson som är kommunstyrelsens ordförande i Karlskrona, och de satsningarna fortsätter. Men även på nationell nivå behöver man se vikten av förbindelserna över Östersjön och det är en styrka att vi tillsammans med våra polska kollegor kan skicka de signalerna.

De investeringar som måste göra är bland andra Sydostlänken, flaskhalsarna på E22 måste byggas bort och anslutande riksvägar, exempelvis riksväg 27, måste förbättras.

En av slutsatserna under seminariet är att regering och centrala myndigheter i Sverige måste se Blekinge, och hela sydöstra Sverige, som en betydligt viktigare länk till Polen och Europa än man hittills visat. I Gdansk och Gdynia har betydande summor investerats i infrastruktur och hamnar – på vår sida om Östersjön ligger underhåll och utbyggnaden av infrastrukturen efter. Kanske beroende på att den mentala kartan hos centrala myndigheter fortfarande lever kvar i tiden då järnridån dominerade.

- Blekinge har ett strategiskt viktigt läge för transporter till Polen och Baltikum och därigenom till Östeuropa och Asien. Regeringen och Trafikverket måste inse att Blekinge och dess hamnar bör kopplas på ett bäst sätt med europeiska stamnätskorridorerna i Sverige och grannländerna, säger Christina Mattisson. Sverige måste utnyttja detta för att behålla näringslivets konkurrenskraft när det gäller hållbara och effektiva transportleder till Europa och Asien.

För kommentarer:
Christina Mattisson (S), ordförande, Region Blekinge, 0709-31 30 09
Patrik Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Karlskrona kommun, 0455-30 30 07

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge, 0455–30 50 43,

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.