Institutet för mediestudier

Kan Media Doctor bota hälsojournalistiken i Sverige?

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2013 11:01 CEST

Kom och diskutera 14 maj:
Kan Media Doctor bota hälsojournalistiken?

En amerikansk studie* av över 1700 medicinska nyhetsinslag i press, radio och tv sedan 2006 pekar på stora brister vad gäller nya behandlingsmetoder (Schwitzer, G. (2012). Ofta överdrivs fördelarna medan nackdelarna underskattas och kostnaderna glöms bort.

Hur mår hälsojournalistiken i Sverige? Ämnet diskuteras av en kvalificerad panel från såväl hälsosektorn som medierna. Utgångspunkten är en text av forskaren och medicinjournalisten David Finer i Sim(o)-boken ”Vad har vi lärt oss?” som handlar om Media Doctor. Boken kommer att finnas tillgänglig på seminariet.

Media Doctor är ett samarbete mellan läkare, journalister och aktivister om att först formulera kriterier för god hälsojournalistik och sedan löpande granska om kriterierna uppfylls i de breda nyhetsmedierna. Media Doctor startade i Australien och har sedan i olika former spridits till USA, Kanada, Tyskland och andra länder.

I panelen:  
Inger Atterstam, medicinjournalist, knuten till SvD
Johan Calltorp, professor och projektledare Forum för Health Policy
David Finer, medieforskare och medicinjournalist
Caroline Hougner, medicinjournalist, Aftonbladet
Thorbjörn Larsson, vd Vårdalstiftelsen
Moderator:   Fredrik Hed, medicinjournalist och apotekare

Tid: Tisdagen 14 maj kl 10-12, därefter serveras en lätt lunch.
Plats: 7A ODENPLAN, Nortullsgatan 6, Stockholm
Arrangörer: Vårdalstiftelsen, Forum för Health Policy och Sim(o), Institutet för mediestudier
Anmälan: Seminariet är gratis, men föranmälan krävs till info@mediestudier.se senast 8 maj
Den som uteblir från seminariet, utan att anmäla förfall, kommer att debiteras 150 kronor för lunchen.

* Schwitzer, G. (2012). What are your criteria in reporting on health care research? Presentation vid workshop för the Association of Health Care Journalists nationella konferens i Atlanta, 19 april, 2012.
http://www.slideshare.net/HealthNewsReview/ahcj-2012-atlanta-conf-talk

Vårdalstiftelsen är en oberoende stiftelse som stödjer forskning inom vård och omsorg. Vår vision är
att förbättra människors hälsa och livsvillkor.
Forum för Health Policy är ett projekt som vill stärka interaktionen mellan beslutsfattare och forskare
för att bidra till nya tankar och kunskap, och erbjuda en bredd av möjliga handlingsalternativ."

Sim(o)s ändamål är att bedriva och främja vetenskaplig forskning inom medieområdet och närliggande forskningsfält, samt att även genom journalistiska rapporter sprida kunskap och initiera debatt om forskningens resultat.

Sim(o)s studier ska kartlägga, analysera och diskutera medier ur flera perspektiv, framför allt i relationen medier och medborgare.

Verksamheten syftar till att ge ett brett och allsidigt underlag för det offentliga samtalet om journalistikens och mediernas roll i samhället och i opinionsbildningen.