Komatsu Forest

Komatsu förvärvar Quadco & Southstar

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2018 13:33 CET

Den 26 januari 2018 förvärvade Komatsu Ltd Quadco och Southstar av Prenbec Equipment Inc. Förvärvet kommer att ske genom ett helägt dotterbolag till Komatsu i USA och förväntas vara klart i februari 2018.

Genom förvärvet av Quadco och Southstar och tillsammans med de befintliga aggregaten från LogMax och Komatsu, kommer Komatsu att kunna erbjuda ett komplett utbud av aggregat för skogsbruk världen över. Quadco och Southstar kommer, efter förvärvet, att behålla sina befintliga distributionskanaler och verka som oberoende företag inom Komatsu-koncernen. Komatsu Forest kommer att bilda en aggregatdivision för varumärkena Quadco, Southstar och Log Max.

”Den globala marknaden för skogsbruksmaskiner fortsätter att växa i snabb takt. Med bakgrund av det och i linje med Komatsus plan på tillväxt är det logiskt för Komatsu att göra detta förvärv och växa inom aggregat”, säger Annelie Persson, Kommunikationschef Komatsu Forest.

Aggregat klassificeras i två kategorier: Kortvirkesmetoden, som är dominerande i Europa och helstamsmetoden, som är dominerande i Nordamerika. I och med förvärvet kan Komatsu erbjuda ett komplett utbud inom båda kategorierna.

Komatsu Ltd förutser att förvärvet inte kommer att ha någon väsentlig inverkan på koncernens resultat och resultatet för det aktuella räkenskapsåret som slutar den 31 mars 2018.

Komatsu Forest tillverkar skogsmaskiner av märket Komatsu och är en av världens största skogsmaskintillverkare. Komatsu Forest har cirka 1 400 anställda och finns representerat på samtliga marknader där mekaniserat skogsbruk bedrivs.