Lions Clubs International

Lions internationelle ordförande till Kista och Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2017 14:52 CEST

Lions internationelle ordförande med hustru.

Lions internationelle ordförande från Indien, Naresh Aggarwal, besöker Lions i Sverige. Han kommer få information om Sveriges Lions insatser för flyktingbarn från krigets Syrien, hungerkatastrofen i Östafrika och i Somalia, bland annat.

Vidare kommer han få information om hur Sveriges Lions samarbetar med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) om katastroftält samt Lions insatser vid översvämningskatastrofen i Sri Lanka.

På dagordningen står också ett möte med Stockholms stad, kommunfullmäktiges ordförande Eva-Louise Erlandsson Slorach (S).

Lions är en internationell hjälporganisation som finns i 210 länder och geografiska områden, bland annat Sverige, där man har 11 000 medlemmar. Internationellt jobbar Lions med att utrota barnsjukdomen mässling, genom att tillsammans med Gates Foundation vaccinera barn i fattiga länder. Lions arbetar också med att utrota ögonsjukdomar och arbetar där tillsammans med tidigare amerikanske presidenten Jimmy Carter.

Nationellt arbetar bland annat Lions med att stödja barn och unga i Sverige som kommer från ekonomiskt knappa förhållanden, så att dessa barn och unga kan få en meningsfull fritid. Man arbetar också konkret och handfast lokalt med intergration på många orter – hjälper nyanlända med språket, frivilligaktiviteter med mera.

Lions medlemmar arbetar ideellt och insatserna riktas internationellt, som exemplen ovan, nationellt och lokalt. I år fyllde organisationen 100 år och har som mål att hjälpa 100 miljoner människor över hela världen. Man är på god väg, drygt 90 miljoner har redan fått ta del av Lions hjälp.

Fakta om Lions: Lions Clubs International, Sverige är med sina 11 000 medlemmar en del av internationella Lions med 1,4 miljoner medlemmar. Lions finns i 210 länder och geografiska områden över hela världen. Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats. Lokalt, nationellt och internationellt. Lions är politiskt och religiöst obundet. Sveriges Lions motto är: För samhällsansvar och livskvalitet.
För mer information: www.lions.se

Lions ordförande Mats Granath, 0708-749664

För mer information: www.lions.se

PG: 90 1948-0
Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond