Magnet Health AB

MAG TRACK - NYA REVOLUTIONERANDE PRODUKTER, MED MAGNETER & KERAMISK TEXTIL MED IR-FIBRER

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2012 22:12 CET

Magnetfält

Magnetfält förbättrar läkningsprocessen, ökar blodflödet, har smärtstillande och positiva psykologiska effekter.(Poltár: 1999).

 En svensk studie vid SLU (Sveriges Lantbruks Universitet), visade en märkbar ökning i blodflödet på hela 45% efter 55 minuter, vid mätningar i stora ryggmuskeln på häst. Blodflödesmätningarna utfördes med sk. PPG (fotopletsysmografi) av Doc. Lars-Göran Lindberg, Linköping Universitet.

Keramisk textil med IR-fibrer
 

Den keramiska textilen i Mag Track är 4-14 microns, långvågig infraröd strålning.

Egenskapen för de keramiska fibrerna är att de reflekterar den egna kroppsvärmen med en långvågig värmestrålning, Denna strålning ger en positiv effekt på celler, ökad blodcirkulation och ger ny energi till försvagade funktioner genom stimulering på cellnivå.

Det är vetenskapligt bevisat att långvågig infraröd strålning, precis som magnetfält, har en smärtstillande effekt samt en positiv påverkan på blodflödet. Dessa effekter löser upp muskelspänningar, stärker hästens egen förmåga till självläkning av inflammationer och övriga skadetillstånd. Ett annan viktigt verkan är den skadeförebyggande effekten.

Eurohorse, Gothenburg horse show, 23-26 februari 2012            Monter: B04:21

Hemsida:                  www.magnethealth.se

Kontaktperson:      Linda Nevrén, tel.: 070-580 54 20, linda@magnethealth.se