Nexus Group

Magnus Malmström tas upp i Nexus koncernledning

Pressmeddelande   •   Jan 03, 2017 10:44 CET

Efter sju månader som mjukvaruchef på identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group blir Magnus Malmström befordrad till Vice President Product och tas upp i Nexus koncernledning. “Det här kommer att optimera samarbetet mellan våra marknadsförings-, försäljnings- och produktteam", säger Lars Pettersson, VD för Nexus.

Magnus Malmström har nästan 15 års erfarenhet av produktägarskap och produktmarknadsföring inom mobilitet och pålitliga identiteter.

"Magnus har en djup kunskap om vår bransch, och han har en otrolig förmåga att greppa all dess komplexitet. Han vet vart saker är på väg, och gör de rätta valen när det gäller vår teknik och våra erbjudanden", säger Lars Pettersson.

Nexus gjorde nyligen en omorganisation för bli ännu mer innovativt och förbättra kundupplevelsen. De olika produktutvecklingsgrupperna slogs samman med supportteamet till en enda produktorganisation.

"Magnus kommer att leda den här nya produktorganisationen, och det var ett lätt beslut att även bjuda in honom till koncernledningsbordet. Han kommer att göra Nexus redan starka koncernledningen ännu starkare. Det här kommer även att optimera samarbetet mellan våra marknadsförings-, försäljnings- och produktteam", säger Lars Pettersson.

Magnus Malmström började på Nexus i maj 2016, och lämnade då positionen som ansvarig för produktmarknadsföring av HID Mobile Access på ASSA ABLOYs dotterbolag HID Global. Tidigare har Magnus Malmström haft flera andra ledande befattningar på företag som innoPath och SmartTrust.

"Allt som kan vara digitalt kommer att bli digitalt. Jag påverkar och möjliggör denna snabba affärstransformation. Jag strävar efter att göra allt så enkelt och bekvämt som möjligt för användare, kunder och partner", säger Magnus Malmström.

Om Nexus Group

Svenskägda Nexus Group är ett innovativt och snabbväxande produktbolag som utvecklaridentitets- och säkerhetslösningar. Nexus teknik hjälper organisationer att digitalisera sinaverksamheter på ett säkert sätt genom att skydda e-handel eller nätbank, hantera fysisk ochdigital åtkomst, säkra kommunikation mellan saker, skydda e-tjänster i offentlig sektor, tafram inloggnings- och passerkort, samt säkra inpassering.

Företaget har 300 anställda på 15 kontor i Europa, Indien och USA, samt ett globaltpartnernätverk. Nexus mission är att bidra till ett säkrare samhälle, och allt företaget ochdess anställda gör styrs av tre kärnvärden: we care, we innovate, we are committed.


Presskontakter

Lars Pettersson, CEO på Nexus.
lars.pettersson@nexusgroup.com
+46 705 17 28 02

Carolen Ytander, CMO på Nexus.
carolen.ytander@nexusgroup.com
+46 729 74 34 61

Magnus Malmström VP Product på Nexus.

magnus.malmstrom@nexusgroup.com

+46 702 14 88 32


Pressbilder

Lars Pettersson

Carolen Ytander

Magnus Malmström

Om Nexus Group

Svenskägda Nexus Group är ett innovativt och snabbväxande produktbolag som utvecklar identitets- och säkerhetslösningar. Nexus teknik hjälper organisationer att digitalisera sinaverksamheter på ett säkert sätt genom att skydda e-handel eller nätbank, hantera fysisk ochdigital åtkomst, säkra kommunikation mellan saker, skydda e-tjänster i offentlig sektor, ta fram inloggnings- och passerkort, samt säkra inpassering.

Företaget har 300 anställda på 15 kontor i Europa, Indien och USA, samt ett globaltpartnernätverk. Nexus mission är att bidra till ett säkrare samhälle, och allt företaget och dess anställda gör styrs av tre kärnvärden: we care, we innovate, we are committed.