Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd

Mikael Parr ny ordförande i ArbetSam

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2018 08:21 CEST

Sveriges största museiorganisation, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) genomförde 13 april sitt årsmöte i samband med organisationens Museidagar 2018. Vid årsmötet valde man enhälligt att följa valberedningens förslag att utse Mikael Parr, museichef Flygvapenmuseum, till ny ordförande i ArbetSam.

Mikael Parr har 40 års museierfarenheter, är van med att arbeta tillsammans med ideella krafter och var med och startade ArbetSam.

”Att få förmånen att leda arbetet i en sån här stor rikstäckande organisation ska bli mycket roligt och stimulerande! Och inte minst utmanade, med tanke på att vi företräder tusentals engagerade människor från alla delar landet”, säger Mikael Parr.

Anders Lind som varit ordförande i 6 år har nu valt att kliva av uppdraget.

”Jag har haft förmånen att få vara ordförande för Sveriges största museiorganisation i 6 år. Det har varit roligt och mycket stimulerande att få samarbeta med människor som brinner för vår gemensamma historia och dessutom bär på en unik kunskap om arbetslivets historia.

Arbetslivsmuseerna hjälper oss att förstå hur Sverige utvecklats till det land det är i dag”, säger Anders Lind.

ArbetSam har under Anders Linds år som ordförande växt med över 150 medlemsmuseer. Anders Lind har målmedvetet stärkt organisationens ekonomi och varit mycket uppskattad.

Årsmötet utsåg även två nya ledamöter; Pia Åkesson, verksam vid Qvarnstensgruvan i Lugnås i Västergötland och Pia Enocson, verksam vid Loos koboltgruva i Hälsingland.

På årsmötet deltog närmare 160 medlemmar varav 111 röstberättigade som representerade totalt 72 medlemsmuseer och enskilda medlemmar.

ArbetSam styrelse 2018:

Mikael Parr, Flygvapenmuseum Ordförande

Erika Grann, Pythagoras industrimuseum Vice ordförande

Jan-Erik Andersson, Centrum för arbetarhistoria Kassör

Pia Enocson, Loos koboltgruva Ledamot

Hans Hellman, Forsviks industriminnen Ledamot

Pia Åkesson, Qvarnstensgruvan i Lugnås Ledamot

Kerstin Bergström, Skonarna Vega och Linnéa Suppleant

Katarina Kallings, Sveriges Fängelsemuseum Suppleant

Göran Nilsson, Mekaniska verkstaden Skansen Suppleant

Åke Paulsson, Museibanornas Riksorganisation Suppleant

Helena Törnqvist, Arbetets museum Adjungerad

Om ArbetSam

ArbetSam är en museiorganisation som organiserar arbetslivsmuseer. Arbetslivsmuseer är museer som berättar om yrken och arbetsplatser. Sverige är i en internationell jämförelse, ett land av exceptionellt duktiga museibyggare. ArbetSam har omkring 570 medlemsmuseer.

På arbetslivsmuseerna berättar man om människor, deras liv och deras drömmar och om arbetets vardag men också om maskiner och teknik. Gemensamt för arbetslivsmuseerna är att man huvudsakligen arbetar med den senare delen av 1800-talets och 1900-talets historia.

Under den perioden utvecklades Sverige till ett industriland. Industrianläggningarna i Sverige lokaliserades till strömmande vatten och dammar där det fanns tillgång till vattenkraft. Sverige industrialisering skedde därigenom på små orter som sedan utvecklades till större bruksorter. Många industrianläggningar har bevarats och visas idag upp som arbetslivsmuseer.

Dessa museer drivs till största delen av ideellt arbetade personer som berättar om den egna bygden och människorna som var verksamma där. Detta har varit möjligt genom de lokala museibyggarnas enträgna, tålmodiga och uppoffrande arbete. Det skulle vara omöjligt att förstå hur Sverige utvecklats det land det är idag, utan dessa ideella krafter.

I den svenska museiskatten finns idag cirka 1 500 arbetslivsmuseer som förmedlar industrisamhällets kulturarv.

Bevarandet av industrisamhällets kulturarv har i mycket stor omfattning överlåtits till civilsamhällets organisationer. Där finns de kunskaper och resurser som krävs för ett långsiktigt och hållbart bevarande av kulturarvet. ArbetSam arbetar för en vidare tolkning av industrisamhällets kulturarv genom att betona produktionens, sociala, politiska och kulturella sammanhang. ArbetSam verkar för att arbetslivsmuseerna ska synas och för att utgöra en organisation som för museernas talan. ArbetSam är en ideell förening som utifrån ett underifrånperspektiv främjar och utvecklar bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets framväxt och kulturarv. I denna uppgift ingår att verka för en helhetssyn där arbetsliv, teknik, produktionsprocesser, sociala förhållanden, folkbildning, kultur samt fackligt och politiskt arbete tydliggörs.

I centrum står arbetsplatser och andra historiska miljöer med anknytning till arbetet.

Arbetar för att:

stärka arbetslivsmuseernas identitet

skapa ett kontaktnät mellan medlemmarna

samordna arbetet i gemensamma frågor

sprida kännedom om arbetslivsmuseernas verksamhet

fördjupa kunskapen om det förgångna

för ökad beredskap inför framtidsfrågorna

Framgångssaga:

ArbetSam bildades 1998 på initiativ av Arbetets museum, Riksantikvarieämbetet och Tekniska museet för att arbetslivsmuseerna skulle få en egen röst.

Ett 60-tal arbetslivsmuseer anslöt sig det första året och därefter har organisationen växt och växt. Efter 20 år är ArbetSam nu Sveriges största museiförening med omkring 570 arbetslivsmuseer samt 25 organisationer som medlemmar!

Arbetslivsmuseerna har trots små resurser cirka 10 miljoner besökare varje år.