Multigrid Data Centers AB

MULTIGRID UPPFÖR UNIK DATAHALL I KISTA

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2017 17:40 CEST

Multigrid Data Centers har säkrat förutsättningar för att uppföra en 5 MW datahall i Kista Science City. Under sommaren har Multigrid nått överenskommelser med Stockholms stad om markanvisning och Ellevio respektive Fortum Värme om nödvändig energiförsörjning för datahallen.

Multigrids anläggning kommer att vara den första i sitt slag. Den är lokaliserad och designad för att dra största möjliga nytta av kommersiell värmeåtervinning. Detta ger fördelar både till datahallskunderna som får lägre kostnad och till Stockholms invånare som får en större andel återvunnen energi i fjärrvärmenätet.

-Kista erbjuder mycket attraktiva förutsättningar för storskaliga datahallar, säger Mattias Ganslandt som är VD på Multigrid. Kista är en av Europas viktigaste kluster för teknik- och IT-företag samtidigt som möjligheterna för värmeåtervinning i stor skala gör platsen unik för att kunna bygga gröna datahallar.

Multigrid har utvecklat en teknik som är optimerad för att vara kostnadseffektiv och samtidigt miljömässigt hållbar. Genom att kombinera lösningar som används i stor skala av världsledande datahallsföretag med de lokala förutsättningar som Stockholm erbjuder har anläggningen fått mycket konkurrenskraftiga egenskaper.

-I takt med att användningen av informationsteknologi ökar har kraven på kostnadseffektivitet och hållbarhet i datahallsbranschen skärpts, säger Mattias Ganslandt. Vi räknar med att Multigrids nya anläggning i Kista kommer att bli minst 50% mer effektiv är traditionella anläggningar.

Den goda tillgången på förnyelsebar elektricitet till ett lågt pris är en viktig faktor som bidrar till att Multigrids anläggning kommer att bli konkurrenskraftig i såväl Sverige som internationellt. Med värmeåtervinningen inräknad sjunker nettokostnaden för energi som används av datorerna till under 30 öre per kWh.

-Vi möter ett mycket stort intresse för Multigrids kommande datahallar i Stockholm såväl i USA som i Europa, säger Mattias Ganslandt. I princip alla större leverantörer av molntjänster efterfrågan datahallar som är 100% hållbara. Kombinationen kostnadseffektivitet, förnyelsebar el och återvunnen energi ses som något mycket positivt.

Stockholms stad, Fortum Värme, Ellevio, Stockholm Business Region och STOKAB har sedan årsskiftet arbetat för att etablera Stockholm som en världsledande plats för gröna datahallar. Multigrid räknar med att den värmeåtervinning datahallen gör till fjärrvärmenätet på några års sikt kommer att uppgå till 30 miljoner kWh per år. Det motsvarar den genomsnittliga värmeförbrukningen för drygt 4300 svenskar.

-Multigrid vill utnyttja den kommersiellt attraktiva möjlighet som Stockholm erbjuder, säger Mattias Ganslandt. Vi är glada för de överenskommelser vi har träffat med Stockholms stad, Fortum Värme och Ellevio. Vår ambition är att datahallen i Kista ska kunna ge tillbaka till Stockholm, dels i form av återvunnen energi, dels genom ännu bättre infrastruktur för IT-tjänster.

Multigrids nya datahall i Kista kommer att få ett modernt uttryck samtidigt som anläggningen uppfyller högt ställda krav på säkerhet och tillförlitlighet.

-Vi har utformat anläggningen så att utrustning och data har ett mycket högt skydd för att uppfylla växande krav på säkerhet, säger Mattias Ganslandt. Samtidigt är anläggningen designad för att följa Stockholms stads intentioner om en hållbar och attraktiv stadsmiljö.

Multigrids datahall i Kista kommer att vara klar för inflyttning den 1 januari 2019.

Multigrid Data Centers AB

Multigrid Data Centers AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Vi utvecklar högeffektiva, storskaliga och hållbara datahallar för den digitala ekonomins kärnfunktioner. Vår ambition är att skapa stadsnära datahallar som använder förnyelsebar energi och värmeåtervinner. Vi gör lösningar som kan användas som plattform för att sälja molntjänster och IT-tjänster till en lokal, europeisk eller internationell marknad. Multigrid startade sin verksamhet 2016.