Statens konstråd

MUTANTER TILL NYA ULTUNA CORSON. STINA EKMANS SKULPTURER INVIGS 13.9

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2012 15:53 CEST

© Stina Ekman/BUS 2012, Mutanter (under produktion). Foto: Tord Lund.

Tid: Torsdagen 13 september kl. 10:00    Plats: Ultuna Torg, Almas Allé

Rektor Lisa Sennerby Forsse hälsar välkommen. Tal av Henrik Orrje, enhetschef Statens konstråd, Hans Antonsson, regiondirektör Akademiska Hus Uppsala och Ulrika Johansson, ordförande för SLU:s samlade studentkårer. Konstrunda och artist talk med Stina Ekman, konstnär och Lotta Mossum, projektledare Statens konstråd.

Mutanter består av nio unika skulpturer av Stina Ekman. De är placerade på nya Corson på Sveriges lantbruksuniversiteti Ultuna, ett 100 x 20 meter långt stråk kantat av högaträd och flervåningshus. - Glädjande för en rumsorienterad skulptör att ta tag i, ”möblera”, erövra Corson för att skapa ett rum att promenera i, säger konstnären. Skulpturerna har modellerats fram i lera för att gjutas i vit Jesmonite (syntetisk ersättning för betong) och sedan monterats på rosafärgade terrazzofundament. Stina Ekmans Mutanter är inspirerade av bilder av gran-embryon, som används som modellorganism i forskningen kring förståelsen av jordbruksväxters funktion.Intressanta mentala storleks-förskjutningar uppstår mellan embryots intimitet och de skulpturala objektens storskalighet.Konstnären har relaterat sina verk till mänskliga proportioner genom att utgå från sin egen kropp.Skulpturytan bär spår av konstnärens hand, som kontrasterar mot den släta, prefabricerade terazzosockeln. Balanserande på gränsen mellan det föreställande och abstrakta står nu mutanterna redo för att möta sin publik.

För mer info och pressbilder se bifogad pdf.