D+H Svenska AB

Naturliga rök- och brandgasventilationsenheter (NSHEV) enl. EN 12101-2

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2018 07:23 CET

Varför NSHEV?

Naturliga rök- och brandgasventilationsenheter (NSHEV) installeras för att leda bort heta rökgaser vid brand och på sätt säkerställa ett rökfritt område nära golvet och i utrymningsväger. Sedan september 2006 ska EN 12101-2 tillämpas för alla naturliga rök- och värmeventilationsenheter.

EU-standard för säkerhet

Kompletta systemlösningar

EN 12101-2 anger krav och provningsmetoder för naturlig rökventilation med en naturlig rök- och brandgasventilationsenhet. Denna kompletta systemlösning består av ett fönster eller en taklucka och en elektromekanisk motor. För att erbjuda maximal säkerhet till alla som dagligen uppehåller sig i byggnaden är det viktigt att ventilationsenheten för rök/värme uppfyller denna standard.

D+H har gått i bräschen genom att inleda samarbete med olika systemtillverkare. Vi erbjuder ett brett sortiment av certifierade system från ledande systemleverantörer. För dig innebär det att du har största möjliga urval och stor flexibilitet vid valet av ventilationsenhet.

Säkerhet på alla kontinenter

International Standard Organization (ISO) har antagit alla krav gällande rökventilation från EN 12101-2. Var på jorden du än har ditt hem, har du maximal säkerhet med en D+H-produkt som följer den europeiska standarden EN 12101-2.

En komplett systemlösning enligt EN 12101-2, en s.k. NSHEV, består av följande komponenter: elektrisk motor med de tillhörande komponenterna (konsol, beslag), fyllningen (glas, panel) och SHEV-öppningen med de tillhörande komponenterna (profiler, tätningar, beslag) i fasaden eller i taket.

En godkänd NSHEV har klarat följande enskilda kontroller:

 • Öppningstid ≤ 60 sek.
 • Aerodynamiskt verkande yta
 • Funktionssäkerhet
 • Snölast
 • Vindlast
 • Låga omgivningstemperaturer
 • Värmebeständighet

De kontrollerade komponenterna får inte bytas ut mot andra komponenter.

En kontrollerad NSHEV kan kännas igen på CE-märkningen:

Varför ska en planerare använda en certifierad NSHEV?

CE-märkningen ger det ett reglerat ansvar. D+H-partnern på CE-märket som ett certifierat företag tar ansvar för produktegenskaperna.

Fördelarna i överblick:

 • Högsta säkerhet med renommerade kontrollinstitut
 • Inga merkostnader för rök- och ventilationsenheter
 • Största spektrum av EN-lösningar på marknaden
 • Max. Planeringssäkerhet
 • Kvalitét och transparens

D+H gör det mycket enkelt för fönstertillverkaren att planera. Detta har i några steg ett lämpligt och fullt godkänt NSHEV.

D+H är världsledande inom system och produkter för naturlig brandgas- och komfortventilation. Vi erbjuder kvalitet och design i absolut toppklass på alla nivåer - från mindre system i trapphus till komplexa lösningar för stora byggnader.

Med snart 50 års erfarenhet har D+H byggt upp ett internationellt nätverk av dotterbolag, återförsäljare samt service- och installationspartners som alltid kan erbjuda en lösning anpassad efter just dina behov.

Idag har D+H över 400 anställda med ca 200 i Ammersbek strax utanför Hamburg i Tyskland där huvudkontoret och produktionsanläggningen finns.

I Sverige finns vi etablerade sedan 2005 med ett dotterbolag i form av D+H Svenska AB. Innan dess har produkterna sålts genom återförsäljare sedan många år och är därför välkanda på den svenska marknaden. D+H Svenska AB har sitt huvudkontor i Göteborg.

Bland våra tjänster kan nämnas leverans av öppningsmotorer och styrsystem, installation och service. Vi erbjuder också projekteringshjälp och rådgivning samt är certifierade av tyska VdS att leverera CE-märkta brandgasventilatorer i enlighet med SS-EN 12101-2.