Örebro läns bildningsförbund

Nu firar folkhögskolan 150 år!

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2018 08:21 CET

I år fyller folkhögskolan som studieform i Sverige 150 år. Jubileet uppmärksammas av Örebro läns sex folkhögskolor och Örebro läns bildningsförbund med föreläsning och firande. På fredag samlas cirka 1000 folkhögskoledeltagare och lärare för att bland annat lyssna till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, förundras av magikern Kalle Nilsson och lyssna till artisten Boris René. Redan på torsdag föreläser tidigare biståndsminister Pierre Schori på temat ”Demokrati och fred i Trump och Putins tid”.

Jubileumsprogrammet speglar hur folkhögskolan under 150 år stärkt och utvecklat demokratin genom att höja bildningsnivån i samhället, minska utbildningsklyftorna, bredda intresset för kulturlivet och inte minst stärka individens förmåga att påverka sin egen livssituation och delta i samhället. Med en stadig tillväxt på 50 skolor vart 50:e år finns idag 155 folkhögskolor i landet.

Vi anser att folkhögskolan i allra högsta grad är en vital, levande och relevant 150-åring som fångar upp och möter många samhällsbehov. Folkhögskolan som skolform är en framgångssaga som definitivt är värd att fira.

Staten har gjort stora satsningar på folkhögskolan de senaste åren. Kärnverksamheten med allmän kurs och särskilda kurser har tillförts extra medel motsvarande 8000 extra platser, en utökning med ca 25 procent. Andra riktade satsningar har till exempel gjorts för korttidsutbildade och nyanlända.

Dessa satsningar visar att det finns en politisk vilja att fortsätta stärka folkhögskolan, som redan sedan starten varit en unik skolform. Vi rektorer menar att folkhögskolan måste fortsätta prioriteras ekonomiskt och att dess goda arbete och resultat behöver fortsätta synliggöras.

Folkhögskolan erbjuder verkligen bildning för alla. Därför vill vi samla länets sex folkhögskolor för att känna den gemensamma styrka och mångfald som funnits i vår skolform i 150 år och förhoppningsvis kan bestå i 150 år till.

Vi svarar gärna på frågor och berättar mer om historien, studieformen och folkhögskolepolitiska frågor vid föreläsningen, jubileumsfirande eller på annat sätt. 

Carina Boman - Rektor Mo Gård folkhögskola

carina.boman@mogardfolkhogskola.se

070-295 11 45

Jan Carlsson - Rektor Fellingsbro folkhögskola

jan.carlsson@regionorebrolan.se

076-943 16 00

Marie Holm - Rektor Örebro folkhögskola

marie.holm@orebrofolkhogskola.se

070-293 01 10

Elaine Lindblom - Rektor Karlskoga Folkhögskola
elaine.lindblom@karlskogafhs.se 070-634 65 85

Lisa Rosander - Rektor Kävesta folkhögskola

lisa.rosander@kavesta.fhsk.se

070-552 82 06

Susanna Stark - Rektor Hällefors folkhögskola

susanna.stark.haf@folkbildning.net

070-247 75 35

Örebro läns bildningsförbund är en mötesplats för den samlade folkbildningen i Örebro län. Dit räknas tio studieförbund, sex folkhögskolor, SISU idrottsutbildarna, Biblioteksutveckling Örebro län (BRÖL)  och Amatörteatersamverkan Örebro län.