Ekologiska Lantbrukarna

Nu måste regeringen minimera skadorna av de nya ekoreglerna

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2017 15:34 CET

En nästan fyra år lång resursslukande process mot nya regler för ekologisk produktion inom EU är troligen över. Jämfört med ursprungsförslaget är den nu antagna lagen väsentligt bättre, men har fortfarande stora brister och är på viktiga punkter både inkonsekvent och svår att tolka. Och trots en utbredd och välgrundad kritik hos snart sagt alla ekointressenter, med företrädare för såväl lantbruket, konsument- och miljörörelse som livsmedelsindustri och handel i Sverige röstade den svenska regeringen i går ja vid den ständiga jordbrukskommitténs möte i Bryssel. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har därmed ett direkt ansvar för innehållet och dess konsekvenser, oavsett taktiska uttalanden runt själva omröstningen.

Nu börjar nästa steg i en sannolikt ännu längre och ännu mer arbetskrävande process, den om att tolka och implementera den nya lagstiftningen i alla medlemsländer. Införandet i sig kommer att kräva stora resurser i form av tjänstemän på svenska myndigheter. Till det kommer att de nya reglerna permanent ökar den administrativa bördan för både myndigheter och producenter, en av många punkter som branschen har kritiserat.

Regeringen behöver nu tillsätta tillräckligt med resurser för att minska skadeverkningarna av de nya ekoreglerna. Redan i dag är det för få personer som arbetar med frågor om EU:s gemensamma ekoregler i Sverige. Det hindrar tillväxten i en unik sektor som producerar efterfrågade livsmedel med många positiva mervärden för miljö och samhällsekonomi. En förbättrad dialog med näringen är en förutsättning för ett gott resultat.

– Vi behöver en livskraftig svensk ekoproduktion, inte ökad byråkrati och svårmotiverade regler. Den svenska ekoproduktionen bidrar till lönsamhet och framtidstro i hela branschen men nu ökar den administrativa bördan vilket riskerar att hämma utvecklingen av, och omställningen till, ekologisk produktion, säger Niels Andresen, verksamhetsledare Ekologiska Lantbrukarna.

Intresset för svensk och ekologisk mat fortsätter att öka. På tre år har andelen konsumenter som ofta eller alltid väljer ekologisk mat ökat med 8 % till drygt hälften av konsumenterna, enligt Livsmedelsindustriernas senaste undersökning som kom härom dagen. Dessutom har regeringen satt mål om att till 2030 ha 30 % av jordbruksmarken och 60 % av den offentliga konsumtionen ekologisk i Sverige.

I juni i år sade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till EU-nämnden: ”Avslutningsvis vill jag också betona att jag inte kan stödja ett förslag som skulle innebära försämringar av dagens ekoregelverk som skulle hota den svenska ekologiska produktionen och dess utveckling".

Nu är det upp till Sven-Erik Bucht och regeringen att med alla medel mildra konsekvenserna av en lag som utan tvekan riskerar att sätta käppar i hjulen för en framtida ekologisk matproduktion i Sverige. Det är stora värden som står på spel.

Kontakt:

Niels Andresen, Verksamhetsledare Ekologiska Lantbrukarna

Niels.andresen@ekolantbruk.se

070 380 98 96

Marianne Schönning, Sakkunnig regler och certifiering Ekologiska Lantbrukarna

Marianne.schonning@ekolantbruk.se

070 625 27 87

Länk till Livsmedelsindustriernas rapport här.


Ekologiska Lantbrukarna är en intresseförening för ekologiska lantbrukare. Föreningen har funnits sedan 1985 och finns representerad i 21 distrikt i Sverige - från Skåne till Norrbotten. Vi sätter ekobönder och ekologisk mat i centrum och arbetar för politik, regler och en marknad som skapar produktionstrygghet.

Läs mer på www.ekolantbruk.se