Ebab

Nu tänker Ebab visa vad hållbarhet är – på riktigt.

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 06:10 CEST

Ebab förstärker sitt erbjudande inom hållbarhet i och med rekryteringen av Anna-Maja Jöhnemark som hållbarhetsstrateg. Det ger kunderna en helhetssyn inom området. De två första synliga exemplen är arbetet med att skapa en hållbar förebild i projektet Yllefabriken, Norrköping, och uppdraget att vara med och utveckla en ny stadsdel, Stora Sköndal, i södra Stockholm med extra fokus på social hållbarhet.

-Hållbarhet är en enormt stor fråga i fastighetsbranschen och med den kunskap Anna-Maja Jöhnemark har kommer hon att bli till stor hjälp för våra kunder, säger Lennart Berg, VD på Ebab Fastighetsutveckling AB.

Anna-Maja Jöhnemark är civilingenjör, utbildad på KTH i Stockholm med en masterinriktning inom hållbar samhällsplanering och stadsutformning. Hon har en tydlig målbild och säger: - Jag vill belysa vad hållbarhet är på riktigt. Det handlar om miljö och teknik, men också hållbara livsstilar och ett nytt tänk för att förstå hur ekologisk och social hållbarhet måste gå hand i hand. För Ebab är det viktigt att samhällsperspektivet ges plats inom fastighetsutveckling.

Grunden i Ebab:s metod är att varje projekt ges ett hållbarhetsprogram med mål, åtgärder och en handlingsplan. Anna-Maja Jöhnemark menar att många vet vad hållbarhet är rent teoretiskt, såväl konkurrenter och branschen som trendspanare. För Ebab handlar det nu om att applicera det fullt ut i praktiken, från koncept och stadsutveckling ned till de allra minsta detaljerna i ett hus.

Två helt olika exempel på hur det här ser ut i levande livet är projektet Yllefabriken i Norrköping och det kommande området Stora Sköndal i Stockholm där Ebab leder utvecklingsarbetet.

- Mycket i Yllefabriken handlar om att skapa mötesplatser, vilket bygger gemenskap, trygghet och tillit. Här samsas bostäder, kontor och kommersiella ytor och vi vill skapa plats för exempelvis ett coffice som kan vara till tjänst för såväl boende, verksamma och utomstående för att locka breda målgrupper. Detta görs bland annat genom att konceptet integreras med en gemensam reception för kontoren som också kan ta emot exempelvis matkassar till hushållen. Det skapar mervärde och främjar vår tanke om en delningsekonomi, säger Anna-Maja Jöhnemark.

I Stora Sköndal väntar helt andra utmaningar. Här ska 4 000-6 000 bostäder uppföras. Dessutom ska 2 000-3 000 människor arbeta här och all tänkbar service behöver finnas. Här handlar det om stadsutveckling, planering, kvalitetssäkring och samordning.

- Det verkligt unika i Stora Sköndal är att fastighetsägaren uttryckligen vill ha social hållbarhet. För oss innebär det att vi bland annat arbetar konkret med deras vision att skapa inkludering och jämlikhet så att området passar grupper med olika inkomster, ålder, kön, etnicitet, funktionsvariation med mera. Det är oerhört stimulerande att applicera detta hållbarhetstänk här, avslutar Anna-Maja Jöhnemark.

För mer information kontakta gärna:

Lennart Berg, VD, Ebab Fastighetsutveckling AB, lennart.berg@ebab.se, 070-604 20 14
Karin Giertta, marknads- och kommunikationsansvarig, Ebab AB, karin.giertta@ebab.se, 072-200 11 23

Ebab-koncernen är en grupp konsultbolag som utvecklar fastigheter och driver värdeskapande projekt från idé till verklighet. Med en bred bas av tjänster inom fastighets- och projektutveckling samt spetskompetens inom miljö- och energilösningar får kunderna största affärsnytta.
Ebab genomför och driver kundprojekt för ca 10 miljarder kronor och sysselsätter ca 225 personer.

Våra kunder är investerare eller stora statliga fastighetsägare, börsnoterade fastighetsbolag, allmännyttiga bostadsföretag eller kunder som bedriver sin egen verksamhet i sina lokaler.