NCSC - Nordic Council of Shopping Centers Sverige

Ny guide ska vägleda köpcentrum i säkerhetsarbetet

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2017 14:26 CET

Som ett svar på de senaste årens incidenter och för att möta de nya säkerhetsrisker som påverkar köpcentrumbranschen har NCSC, i samarbete med SAFE ShoppingCenters och Citycon, tagit fram ”Guide to Shopping Center Risk and Security”, riktad till fastighetsföretag verksamma i Norden och Baltikum.

Guiden är utvecklad av SAFE ShoppingCenters för att ge vägledning och kunskap inom riskbedömning, säkerhetsplanering och krishantering. Den beskriver även de processer som bör finnas på plats i ett köpcentrum för att kunna agera effektivt vid en ökad hotbild eller en incident.

"Vi strävar efter att tillhandahålla och säkerställa den högsta säkerhetsnivån för våra anställda, hyresgäster, besökare och köpcentrum. För att uppnå detta stöder vi aktivt samarbeten i säkerhetsfrågor, både i branschen och mellan intressenter”, säger Per Sandberg, Head of Group Security på Citycon.

"NCSC arbetar aktivt för att stödja köpcentrumbranschen med initiativ för säkrare köpcentrum, både från besökare, personal och investeringar. Sedan 2016 är det nordiska säkerhetsnätverket en viktig samarbetsplattform för branschen och ett forum för att dela erfarenheter och kunskap inom säkerhetsområdet. Vi hoppas att den här guiden kommer att vara ett användbart verktyg för att hjälpa branschen i sitt säkerhetsarbete", säger Marika Wærn, vd på NCSC.

Guiden lanseras på initiativ av NCSC och distribueras kostnadsfritt av SAFE ShoppingCenters här

Marika Wærn
Managing Director, Nordic Council of Shopping Centers
marika.waern@ncscnordic.org

Magnus Roxner
Senior Advisor, SAFE ShoppingCenters
magnus@safeshoppingcenters.com

Anne Ostelius
Communications Manager Sweden, Citycon
Anne.Ostelius@citycon.com

NCSC, Nordic Council of Shopping Centers, är intresseföreningen för köpcentrumbranschen i de nordiska länderna. Medlemmarna kommer från alla delar av branschen och inkluderar de största fastighetsägarna och detaljisterna, tillika investerare, byggherrar, konsulter och leverantörer samt representanter från andra intresseföreningar och stadsplanerare. NCSC’s uppgift är att ständigt utveckla den nordiska köpcentrummarknaden och höja statusen för branschen som en professionell och viktig spelare i samhället. Föreningen startade 1985 och har nu ca 1200 medlemmar främst från Sverige, Norge, Danmark och Finland.