Reliefed AB

Nya ledamöter förstärker Reliefeds styrelse

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2019 10:29 CEST

Vid Reliefeds bolagsstämma den 15 maj 2019 valdes Tove Langlet och Henrik Otendal in som nya ledamöter i styrelsen. Förstärkningen av styrelsen är ytterligare ett steg i bolagets ambitioner att växa snabbare och det främst på en internationell marknad med ledande aktörer.

Tove Langlet är professionell styrelseledamot och erfaren affärsutvecklare i både privatägda och börsnoterade företag. Hon har omfattande erfarenheter som managementkonsult bl.a. inom logistik och produktion, portföljbolagsutveckling på IK Investment Partners samt av avyttringar och förändringshantering.

Henrik Otendal är ekonom med erfarenheter av strategi och affärsutveckling på en global arena. I roller som CFO, CTO och vd i bolag som Getinge Sterilization, Sander Meson Group, Nitator etc, har Henrik förutom sin långa erfarenhet av styrelsearbete, dessutom en bred palett med kunskaper inom finans, M&A, controlling, HR och organisationsutveckling.

- Vi är mycket glada och stolta att välkomna Tove och Henrik till Reliefeds styrelse. Deras ytterst gedigna erfarenhet av utveckling av bolag i en expansionsfas på en global marknad kommer att vara mycket viktig i vårt fortsatta arbeta att flytta fram Reliefeds positioner, säger Magnus Rehn ordförande i Reliefeds styrelse.

Mer information lämnas av

Mikael Eklund, vd Reliefed Technologies

mikael.eklund@reliefed.com +46 (0)703 80 07 96

Reliefed Technologies erbjuder produktutvecklande och producerande bolag ett innovativt, kostnads- och energieffektivt sätt att massproducera 3D komponenter/produkter. Kommersialiseringen sker i nära samarbete med industriella partners och levereras antingen som färdiga produkter eller licensieras för kundens egen produktion. Genom omfattande know-how kombinerat med immateriella rättigheter baserat på den patenterade 3D-iExtrusion® teknologin, möjliggörs 10-40% material och viktbesparing, 10-20% högre värmeöverföringskapacitet, 20-80% lägre produktionskostnader samt 20-70% lägre energiförbrukning i produktion. www.reliefed.com