Umeå kommun

Nya roller för chefer på Gator och parker

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2017 10:33 CET

Gator och parker har justerat sina chefsuppdrag och roller. Syftet med förändringen är att på ett ännu bättre sätt leda utbyggnaden av infrastrukturen i den allt större och tätare staden.

– Vi ska de närmaste åren bygga flera nya stadsdelar. Då är det viktigt vi kan vara aktiva i planeringen av utbyggnaden och sedan genomföra den professionellt. Vi behöver ta tillvara och avväga relevanta perspektiv för stadsmiljö, drift, hållbarhet och ekonomi. Därför förändrar vi nu två av våra chefsroller, säger Karin Isaksson, teknisk chef.

Sedan 1 november är Anna Flatholm projektchef med ansvar för både gatu- och parkprojekt. Helhetsperspektivet gör att vi kan hålla ihop arbetet på ett bättre sätt, då många projekt berör både gata och park. Anna var tidigare parkdriftchef/stadsträdgårdsmästare och chef för parkprojekten.

Ny parkdriftchef/stadsträdgårdsmästare är Michael Holmström, tidigare arbetsledare inom parkdriften. Vi har byggt om flera stora parker de senaste åren och även byggt nya lekparker. Det är viktigt att vi tar väl hand om dessa gröna tillgångar i Umeå och genom att avgränsa chefsuppdraget till parkdrift kan vi lägga större fokus på de frågorna.

Gunnar Teglund, som tidigare varit gatuprojektchef, blir senior projektledare med ansvar för de mest komplexa uppdragen. 

Kontakt

Karin Isaksson
teknisk chef
karin.isaksson@umea.se 
070-33 22 532Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.