Skolporten AB

Nygammal vd tillbaks på SkolportenGruppen

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2013 13:04 CET

Den 10 oktober tillträdde Per Reinolf som vd för Skolporten AB och forskningsinstitutet Ifous AB. Per är grundare till båda företagen och via företaget Eol AB majoritetsägare.

- Jag har arbetat med andra saker de senaste tre åren och har inte varit operativt delaktig i verksamheterna. Både Skolporten och Ifous har utvecklats och vuxit organisatoriskt, vilket är oerhört roligt. Såväl vårt forskningsmagasin som skolporten.se har redesignats, fått tydligare profil och ett mer fokuserat innehåll.  Något som är strategiskt viktigt för varumärkets fortsatta utveckling och positionering. Ifous har flera spännande FoU-program igång, och vi ser att intresset och engagemanget för behovsdriven forskning ökar bland landets skolhuvudmän, säger Per Reinolf.


Ägarstruktur
Skolporten AB är ett aktiebolag. Ifous AB är ett non-profitföretag.

Eol AB (Per Reinolf med familj) äger 99 %
Kent Edqvist äger 1 %

För frågor, vänligen kontakta Per Reinolf, tel 0704-334544, per.reinolf@skolporten.se

Om Skolporten AB Skolporten mål är att underlätta vardagen för skolans lärare och ledare genom att svara mot de önskemål och behov som de har i sin profession. På skolporten.se publicerar vi varje dag aktuella skolnyheter, debatter och forskningsresultat. För mer information om företaget och våra övriga tjänster, vänligen läs mer på www.skolporten.se.

Bifogade filer

PDF-dokument