SkorstensFolket Sverige AB

Nyhet! FuranFlex och VentilFlex är registrerade i BASTA-registret

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 10:09 CEST

Nu är VentilFlex® och FuranFlex® registrerade i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkterna klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

Sedan tidigare är VentilFlex® och FuranFlex® bedömda av SundaHus, som givit insatsrören högsta bedömningsklass, A. VentilFlex® och FuranFlex® rekommenderas också av Byggvarubedömningen.

Hög kvalitet och bra miljöval
– Registreringen i BASTA-registret är ytterligare ett steg i vårt kvalitets- och miljöarbete. VentilFlex® och FuranFlex® är kostnadseffektiva system för relining av ventilationskanaler. De har genomgående hög kvalitet och är ett klokt val ur miljösynpunkt, säger Jörgen Tellestam, VD på SkorstensFolket Sverige AB.

SkorstensFolket Sverige AB är landets ledande entreprenörsorganisation inom skorstens- och kanalrenovering. Vi har verksamhet på mer än 40 orter i Sverige och huvudkontor i Göteborg. FuranFlex® och VentilFlex® är våra insatsrör för rökkanaler, ventilationskanaler och imkanaler.