IrakSolidaritet

Nyhetsbrev 2 från IrakSolidaritet 151208

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 10:04 CET

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak
ID-nummer: Prop. 2015/16:40 (länk 1)
Riksdagen fattar beslut om regeringens proposition 2015/16:40 den 15 december 2015.
Se Nyhetsbrev 151119 (länk 2)

I propositionen anger regeringen tydligt sitt stöd för USA-koalitionens bombningar. ”De har varit en förutsättning för att irakiska försvarsstyrkor och med dem lierade väpnade miliser – så kallade folkliga mobiliseringsenheter – lyckats befria delar av Irak från Isil”, skriver regeringen.
Det borde väcka många frågor om regeringspolitiken.
Stöder Sverige okontrollerbara miliser som i många fall tar order från den iranske al Qudsgeneralen Qassem Suleimani? Miliser, som Badr-milisen, upprättades under ockupationen med stöd av USA. De är ökända för mord, terror och fördrivning av civilbefolkning. I stor utsträckning dabbade det sunnimuslimer.
FN slår nu larm om milisernas verksamhet och påtalar det faktum att i områden där Daesh (ISIL, ISIS, IS) körs bort, fördrivs människor, hus bränns och områden plundras.
”Rapporter visar att irakiska och kurdiska säkerhetsstyrkor och deras respektive miliser har gjort sig skyldiga till plundring och förstörelse av egendom som tillhör sunniarabiska samhällen. De har tvingat iväg folk, kidnappat människor, olagligt fängslat dem och även genomfört utomrättsliga avrättningar”. (länk 3)
Tror regeringen att befolkningen med glädje inväntar miliser, säkerhetsstyrkor och bombflyg, regeringens och USA-koalitionens, för att ”befria” dem? De försöker fly. Fly undan både Daesh, miliser, peshmergas och bombflyg. Man kräver av regeringen att de öppnar korridorer ut från Ramadi, Falluja, Mosul som omringas av anfallande säkerhetsstyrkor, miliser och dagligen bombas från luften.
Befolkningen hindras att lämna städerna. Daesh kräver enorma summor pengar av flyende. De som är kvar fruktar för sina liv och att tvingas vara levande sköldar åt Daesh. Andra svär tro till Daesh för att överleva. Bombningarna tvingar befolkningen in i händerna på Daesh.

I förrgår, 5 december, dödades och skadades ett antal barn och kvinnor i Ramadi av USA-koalitionens bomber.Total tystnad i media.

Vad stöder Sverige?
Regeringen är medveten om milisernas verksamhet. Regeringen är medveten om att rättslösheten fortsätter även efter al-Malikis långa premiärministerperiod. Internationella humanitära organisationer, FN:s människorättsorgan upprepar att oskyldiga fängslas, torteras och avrättas. Kvinnor torteras och våldtas fortfarande i fängelserna.

Al Qaeda och alla andra terrororganisationer kom med ockupationen
Varje fallande bomb som drabbar civilbefolkningen, ger Daesh argument och lockar folk från världens alla hörn att komma till Irak och Syrien och bli terrorister.
Iraks folk var i sin helhet och stora majoritet mot USA:s folkrättsstridiga angrepp och ockupation 2003. Varför skulle Iraks folk idag välkomna de forna angriparna som förstörde deras land och lämnade över en miljon döda?
Terrordåden som övervägande drabbar befolkningen i Mellanöstern med död och förstörelse och drabbar alla etniska och religiösa grupper ökar i takt med bombningarna.
Irak är det värst drabbade landet i världen enligt GTI (Global Terror Index) beträffande dödade på grund av terror: 35, 4%, följt av Afghanistan på 17,3%. Båda länderna har förstörts av USA/NATO:s angrepp (länk 4). Enligt the Guardian 151208 och andra media har antalet utländska krigare som tagit sig till Irak och Syrien mer än fördubblats under det senaste året.

Borde inte FN, Sverige och världen försöka uppnå politiska och diplomatiska lösningar som gynnar alla landets etniska och religiösa grupper och landets enhet?
Politiska och diplomatiska lösningar blir bara möjliga om alla landets olika grupper känner förtroende för regeringen, för "världssamfundet", FN, EU och Sverige...men så är inte fallet.

Delta i väpnade strider
Istället trappar USA upp sin närvaro i Irak. Många kommentatorer ser USA:s nya och utökade specialstyrka, Expeditionary targeting force (ETF) som ”boots on the ground”, något president Obama hela tiden lovat inte skulle ske.
Denna nya elitstyrka ska enligt överste Steve Warren ”genomföra räder, befria gisslan, bedriva underrättelseverksamhet och gripa Isis-ledare”. Översten understryker att ”en räd är en stridsoperation, det kan man inte komma runt”. Steve Warren är talesman för the Combined Joint Task Force-Operation Inherent Resolve (länk 5)

Det kommer inte att vara första gången USA deltar i väpnade strider i Irak sedan USA inledde bombningarna för 16 månader sedan , men anger ändå en tydlig upptrappning.
Enligt USA anländer elitstyrkan i ”full samordning” med premiärminister Abadi. Denne uttalar sig dock mot deltagande av främmande marktrupper. Han uppmanar Turkiet att dra tillbaka trupper från Mosultrakten. "Göra slut på stater" ("ending states") var Wolfowitz omdöme om vad USA gjorde i Irak. Det är därmed svårt att betrakta Irak som en suverän stat. Såväl Turkiet som Barzani har intressen på Nineveslätten och Mosul. Turkiets växande intresse för KRG:s energitillgångar och bättre förbindelser med KRG, hindrar inte samma Turkiet att bomba PKK i norra Irak med många civila offer som följd. Irans ökande inflytande påverkar hur Abadi förhåller sig.

Vi vet att ett stort antal iranska al-Qudssoldater deltar tillsammans med miliserna i striderna i Irak. Flera såväl höga officerare som soldater har dödats i strid i Irak och begravs under hedersbetygelser i Iran. Och Iran visar sin makt genom att inte ingripa när en miljon iranska pilgrimer går över gränsen till Irak utan visum.
Abadi, som vi skrivit i tidigare nyhetsbrev, är hårt trängd från alla håll. Inte bara marginaliserade och attackerade sunnimuslimer, utan stora delar av den shiitiska befolkningen och miliserna Abadis väpnade styrkor är beroende av. Han har inte kunna genomföra de reformer han utlovade efter månaders massprotester och befolkningen faller allt djupare ner i misär, fattigdom och arbetslöshet.Inte minst oljestaden Basra där olje-och andra arbetare protesterat mot bolagens makt.
Där planeras världens högsta byggnad, sanslösa 1532 m hög (länk 6).

Humanitär katastrof
FN slår larm om den oerhört deprimerade situationen för befolkningen och miljonerna internflyktingar. ”Dramatisk” försämring, skriver FN (länk 7).
Minst 10 miljoner irakier behöver nu humanitär, internationell hjälp.
OCHA (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) har fått in mindre än 50% av de 498 miljoner dollar som absolut akut behövdes i Irak för senare hälften av 2015.
Enligt FN har hittills i år 500 barn, samhällets mest sårbara, dödats eller sårats i våldssituationer som bombningar och strider (länk 8).
Bara i Ramadi har 45 skolor förstörts eller skadats sedan förra året, säger FN:s generalsekreterares specielle representant i Irak, Jan Kubis, och UNICEFS representant i landet, Peter Hawkins, i ett gemensamt uttalande. Barnen kan inte gå i skolan och har svårt att komma under vård på grund av skadade och förstörda sjukhus.
Missbildade och sjuka barn
Den svåra sjukhussituationen och det faktum att läkare och vårdpersonal flyr, drabbar de många nyfödda med missbildningar eller barn som får cancer och andra sjukdomar på grund av USA:s användning av uranvapen extra hårt. USA lät också bränna alla slags giftiga avfall , kemikalier, medicinskt avfall och andra sopor direkt utanför de många baserna i Irak under många år. Såväl Irakveteranerna som befolkningen och miljön har tagit stor skada. Den svåra sjukhussituationen och läkarflykten är även ett hinder för forskning. Irak behöver forskarhjälp från FN, Sverige och hela världen för att utreda situationen och ge den hjälp som kan ges.
Problemen sammanfattas i en rapport och i en film från 2013 (länk 9a och b).

Ingen ställs till ansvar för tortyr
1 år efter senatens tortyrrapport, har ingenting hänt. President Obama har inte velat ställa Bushregeringen till ansvar ens för krigsbrottet tortyr vare sig nu eller tidigare. Kenneth Roth, verkställande direktör för HRW (Human Rights Watch) säger att ”Obmas arv kommer för alltid att vara fördärvat” om så inte sker.
Det är även nödvändigt för det irakiska folkets rättskänsla och stolthet att rättvisa skipas (länk 9).
Sverige skulle kunna driva denna folkrättsliga fråga och driva att de skyldiga ställs till ansvar för övriga krigsbrott. Det skulle även hedra Sverige.

Vad Sverige kan göra
Citerat från uttalande 151130 (länk 11)
Istället stöder Sverige USA-koalitionens våld. Det är inte en FN-sanktionerad aktion!

Sverige har en tradition att bidra med FN-trupp i fredsbevarande insatser för att skilja stridande parter åt. Detta är något helt annat än krigsinsatser under ledning av en supermakt utan FN-mandat. I andra konflikter har Sverige bidragit med humanitär hjälp.

Sverige bör möta hotet från terrorism

- genom att vidta alla åtgärder för att stoppa flöde av pengar, vapen och personal till Daesh (IS/ISIS/ISIL),

- genom humanitärt stöd till de miljontals flyktingar från och inom Irak, speciellt genom olika FN-organ,

- genom att med diplomatiska medel uppmuntra till en inkluderande utveckling i Irak som kan skapa rättssäkerhet och nationell enighet och mobilisera alla befolkningsgrupper i landet att tillsammans bekämpa terrorismen utan risk för att landet ska delas i etniska eller religiösa områden.

NEJ till svenska militära rådgivare i Irak även under 2016!
Ta hem de svenska truppern
a!

Stockholm 30 november 2015

IrakSolidaritet

Facebook
Tätare nyheter finner du i Facebookgruppen IrakSolidaritet:
https://www.facebook.com/groups/IrakSolidaritet/

Fallujainsamlingen
412 331 kr. hade 4 december samlats in.
Föreningen tackar varmt för alla bidrag
Sänd ditt bidrag till Fallujainsanlingen pg 116 73-1

Kontakt: info@iraksolidaritet.se
Hemsida: www.iraksolidaritet.se


Länkar till Nyhetsbrevet
Länk 1
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2015/11/proposition-20151640-fortsatt-svenskt-deltagande-i-den-militara-utbildningsinsatsen-i-norra-irak/
Länk 2
https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/nyhetsbrev-fraan-iraksolidaritet-151119-1258237
Länk 3
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16840&LangID=E
Länk 4
http://i100.independent.co.uk/article/the-10-countries-where-terrorist-attacks-kill-the-most-people--ekK-zVZl_g
Länk 5
http://www.nbcnews.com/news/us-news/military-official-more-u-s-troops-will-be-combat-iraq-n472931
Länk 6
https://uk.news.yahoo.com/skyscraper-planned-iraq-world-tallest-125340875.html#vRD6a3k
Länk 7
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52688#.Vl108cv6jqD
Länk 8
http://www.iraqinews.com/iraq-war/united-nations-announces-death-injury-500-iraqi-children-2015/
Länk 9 a
https://drive.google.com/file/d/0BzqPDqS2-cm6bDA0c3U4Mm1tRk0/view
Länk 9 b
https://www.rt.com/news/iraq-depleted-uranium-health-394/
Länk 10
http://www.commondreams.org/news/2015/12/01/without-prosecution-bush-officials-obama-legacy-forever-poisoned
Länk 11
https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/sverige-boer-hjaelpa-iraks-folk-inte-delta-i-krigsinsatser-1265171