IrakSolidaritet

Nyhetsbrev från IrakSolidaritet 171114

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2017 11:09 CET

Kommande möte
Den 15 februari 2018 har det gått 15 år sedan den stora massmobiliseringen mot det kommande Irakkriget 15 februari 2003.Ett möte planeras på ABF Stockholm 15 februari 2018.
Irak och folkrätten kommer vara det tema som präglar mötestalarna. Mötet kommer att blanda tal och kulturella inslag.
Upptakten till mötet är det rungande nej till krig som världens folk uttryckte i massdemonstrationer i Sverige och i hela världen.

Appell

Vi vill gärna inleda mötet med en kort film som visar denna mobilisering i hela Sverige.Vi behöver din hjälp för att klara detta!
Har du foton eller film från 15 februari 2003 eller de protester som ägde rum runt 20 mars, dagen för det olagliga angreppet, skicka ditt material till oss! Tala om var och hur många deltagare som var med?
Känner du fotografer eller journalister, kontakta dem! Eller vidarebefordra kontakterna till oss!
Vill du veta mer, kontakta Sigyn: mobil: 073-9933134
Sänd till: info@iraksolidaritet.se

Information
Sverige har beslutat att förlänga svenska militärers utbildningsuppdrag i Irak. IrakSolidaritet uppmanade i ett uttalande regeringen att ta hem de svenska militärerna och Lars-Gunnar Liljestrand kommenterar regeringspropositionen i uttalandet "Fortsatt svensk trupp i Irak".
Föreningen har vid flera tillfällen kritiskt granskat den svenska Irakpolitiken.
FOI ( Totalförsvarets forskningsinstitut) granskar fortlöpande läget i Irak och den svenska insatsen och konstaterar att läget är mycket problematiskt och kan förändras snabbt.
"Ett av de huvudsakliga problemen i Iraks inrikespolitiska landskap är frånvaron av ett fungerande
våldsmonopol. Säkerhetsläget i landet är instabilt och regeringen har inte någon kontroll över säkerheten i sitt territorium". Försvarsmakten är enligt FOI "dysfunktionell."
FOI understryker korruption, sekterism, politisk klientelism och det faktum att partierna skaffar sig miliser baserade på etniska och religiösa skiljelinjer.
Trots denna klarsyn ska Sverige fortsätta att stödja USA-koalitionen och den instabila regim som enligt FOI saknar kontroll över  säkerheten i sitt territorium. Sverige fortsätter att blanda sig i denna grumliga situation.

Om mörkandet av massakern i Mosul
Arne Hjorth har sammanfattat Nicolas J S Davies artikel på svenska.
Sammanfattning på svenska
Nicholas J S Davies, den amerikanske författaren som skrivit boken ”Blood On Our Hands: the American Invasion and Destruction of Iraq” har publicerat en utmärkt artikel: ”Covering Up the Massacre of Mosul”, på svenska ”mörkandet av massakern i Mosul”. Artikeln inleds med en jämförelse mellan de ryska och syriska bombningarna av Aleppo för att driva ut al Qaida och det som skedde i den nu raserade staden Mosul i norra Irak. När civila föll offer för bomberna i Syrien hojtade USA om krigsförbrytelser. Men under den nio månader långa belägringen och anfallet mot Mosul var det tyst om krigsbrott i mainstream media. I april i år publicerade USA:s militär uppgiften att 79 992 bomber och missiler avfyrats mot Irak och Syrien bara sedan 2014, det mest förödande bombardemanget sedan Vietnamkriget. Enligt samma källa dödades ”minst 352” civila under samma period och område. Den 2:a juni höjdes antalet till ”minst 484”. Helt osannolika siffror. Kurdiska underrättelsekällor i Irak uppger att 40 000 civila dödades i Mosul under bombterrorn. Det är den mest realistiska siffran hittills, skriver Davies. Tusentals offer ligger dessutom troligen fortfarande begravda under ruiner och rasmassor.
USA:s propagandakampanj går ut på att dölja för det amerikanska folket och världsopinionen att ”kriget mot terrorismen” som startades av Bush efter nine-eleven har dödat minst 2 miljoner civila i sju länder: Irak, Syrien, Libyen, Jemen, Pakistan, Afghanistan och Somalia. År 2006 gjordes den s.k. Burnhamn-studien. Enligt den beräknades att bara i Irak hade 600 000 civila offer skördats (på 3 år). En opinionsundersökning av AP-Ipsos visade under samma period att amerikaner uppskattade att 9 890 irakier dödats. En slående diskrepans. Efter publiceringen av Burnham-studien ägnade mainstream media långt mer tid åt att försöka plocka sönder den än den tid som lagts ner på att göra en realistisk uppskattning av antalet offer.

Davies smular också sönder påståendet om ”precisionsbombningar”. USA:s militär erkänner själva att ca 20 till 25 % av dessa bomber missar sitt mål. Pentagon har också bekräftat att en tredjedel av bomberna över Irak inte var ”precisionsvapen”. D.v.s. hälften av de bomber som fälls kan snarare definieras som bombmattor, ungefär som i Vietnam eller under andra världskriget i Dresden. Det drabbar främst civila och är ett klart krigsbrott, oberoende av om det finns fientliga miliser eller terrorister i området. Utan en effektiv hjärntvätt av framförallt den inhemska befolkningen skulle krigen inte kunna fortsätta. Med eufemistiska termer som ”regimförändring” och ”humanitär intervention” fortsätter massmördandet. Den aggressiva USA-ledda krigsmaskinen har utplånat den rådande ordningen och samhällsapparaten i minst sju länder sedan nine-eleven. Där härskar nu kaos och våld. Det innebär att alltfler förenar sig mot de västerländska angriparna och säkrar att det globala assymetriska kriget sprider sig vidare och eskalerar, skriver Davies. Ett krig utan slut; ett drömscenario för vapenmånglarna.
Här finns hela artikeln på engelska.

Skriv på!
Stöd Iraks kvinnor som kämpar mot ett lagförslag som gör det möjligt att gifta bort småflickor!
Detta förslag har poppat upp flera gånger sedan 2003 då USA förde importerade reaktionära politiker till makten i Bagdad!
Irak hade Mellanösterns bästa familjelagstiftning i ett sekulärt Irak. Enligt lagförslaget överförs frågor gällande äktenskap från statliga domstolar till religiösa. Ett led i sekteriseringen av landet.
Här är namninsamlingen som ska överlämnas till talmannen för Iraks parlament

Så här skrev IrakSolidaritet när ett liknande lagförslag presenterades när Al-Maliki var premiärminister.

Nya avsnitt i SVT:s serie Toppmöten
Jan Eliasson, tidigare utrikesminister, FN:s vice generalsekreterare och nu chef för SIPRI, intervjuar förutom Kofi Annan, Madeleine Albright och Henry Kissinger.
Intervjun med Madeleine Albright ägde rum 9 november. Jan Eliasson påminde henne om hennes ökända svar på frågan om om en halv miljon döda barn, offer för de förödande sanktionerna i programmet 60 Minutes 12 maj 1996. Hon påpekade att hon ursäktat sig för detta svar och beklagade frågeformuleringen. Madeleine Albright var då USA:s FN-ambassadör med ansvar för USA:s utrikespolitik och fakta kvarstår: en halv miljon barn under fem år dog på grund av sanktionerna.
När Madeleine Albright fick Anna Lindhpriset gjorde IrakSolidaritet detta uttalande.
Det är en vänlig och personlig atmosfär i programmen som lätt döljer det verkliga ansvaret för krigsbrott.
Förra året anmälde IrakSolidaritet Toppmötesprogrammen till Granskningsnämnden som nyligen avvisade anmälningen. IrakSolidaritets anmälan, brev till SVT och Granskningsnämndens avvisande beslut som kom 30 oktober 2017.

Förbjud uranvapen!
Användning av vapen som långsiktigt skadar folkhälsan är ett krigsbrott.
USA:s användning av utarmat uran (DU) i sin krigföring mot Irak saknar motsycke i modern krigföring. Från Gulfkriget, genom sanktionerna och ockupationen tills nu. Människor och miljö har lidit ofattbar skada. Även andra länder har drabbats.
Professor Souad N. Al-Azzawi går igenom den forskning som har gjorts om USA:s och Storbritanniens användning av dessa giftiga och radioaktiva vapen. DU är en billig restprodukt vid framställningen av kärnkraft. Hon hör till de irakiska läkare och forskare som påbörjade studier efter Gulfkriget och under sanktionerna när det blev uppenbart att antalet nyfödda med missbildningar, cancer- och andra sjukdomar ökade starkt.
IrakSolidaritets Fallujainsamling har bidragit till den oberoende forskningen om DU. bl.a. för kostnaderna för blod-och andra analyser från Falluja på ett känt laboratorium i Tyskland.
Kampanjer pågår mot dessa vapen i FN. De måste förbjudas!
Läs dr Souad al-Azzawis artikel

Vädjan till Isabella Lövin
IrakSolidaritet har sänt en vädjan till Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. Hon besökte Falluja i mars och berördes av den förstörelse hon såg när hon besökte ett Fallujasjukhus.
Läs IrakSolidaritets vädjan till Isabella Lövin.
Läs tidigare brev till Isabella Lövin.

Stöd Fallujainsamlinen!

Dr Samira Alani, som ansvarar för avdelning för genetiska skador hos nyfödda på Barn-och kvinnosjukhuset i Falluja, har gjort en lista på utrustning som är absolut nödvändig för avdelningens arbete med nyfödda med genetiska skador. Det kostar mycket pengar som IrakSolidaritet på rimlig tid inte klarar att samla in på egen hand. Vi söker nu samarbete med systerorganisationer i andra länder. Vi vet inte hur det kommer att gå i dagsläget. Vi har även andra angelägna projekt.
Tipsa oss gärna om organisationer eller individer som vill stödja projektet i Falluja.
Enligt den forskning som gjorts har nyfödda med missbildningar ökat med mer än 17% och det fortsätter oändligt som skadorna i Vietnam efter Agent Orange.

Det är även ett led i arbetet att förbjuda uranvapen. Det måste betraktas som krigsbrott.
Fallujainsamlingen hade den 10 november sedan starten insamlat 479 512 kronor.

Sänd ditt bidrag till pg 11673-1

Kontakt: info@iraksolidaritet.se