Vicore Pharma Holding AB

Nytillträdde styrelseordföranden förstärker sitt innehav i Vicore Pharma

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2017 14:25 CEST

Nytillträdde styrelseordföranden i Vicore Pharma (ticker: VICO), Leif Darner har förvärvat 100 000 aktier av Protem Wessman AB som kontrolleras av Göran Wessman, tidigare styrelseordförande och numera styrelseledamot i Vicore Pharma Holding. Affären har skett utanför börsen.

Affären speglar Leif Darners tilltro till Bolaget och vi ser det som positivt i och med hans utökade engagemang som styrelseordförande i Vicore Pharma säger Göran Wessman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wessman, styrelseledamot
Tel: 0708-16 14 50 eller e-mail: goran.wessman@vicorepharma.com

Leif Darner, styrelseordförande
Tel: 0705-79 04 62 eller e-mail: leif.darner@gmail.com

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma ägs till fullo av Vicore Pharma Holding AB som är ett holding-, och managementbolag noterat på Nasdaq First North. Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn i Renin-Angiotensin systemet. Visionen är att etablera AT2-agonister som en ny och effektiv klass av läkemedel. Vår läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för i första hand den svåra sjukdomen idiopatisk lungfibros. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2017 kl. 14:15

Vicore Pharmas aktier är noterade på NASDAQ Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet VICO.
Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Vicore Pharmas affärsstrategi är att leda utvecklingen av nya molekyler med agonistisk verkan på AT2 receptorn för att utveckla framgångsrika läkemedel.