Sveriges Kvinnolobby

Nytt manifest: Inkludera kvinnohandel i SRHR-politiken!

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2018 08:00 CEST

Ett av de största hoten mot kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR) är den ökande kommersialiseringen av kvinnokroppen genom prostitution och surrogatmödraskap. Dessa frågor adresseras dock inte i dagens definition av SRHR. Sveriges Kvinnolobby lanserar nu ett manifest för en feministisk definition av SRHR och kräver att regeringen tydliggör att alla former av handel med kvinnors kroppar är oacceptabel.

- Den växande handeln med kvinnor för surrogatmödraskap och prostitution är SRHR-politikens blinda fläck. På samma sätt som Sverige en gång förde in aborträtten i definitionen av SRHR, trots avsaknad av internationell samsyn, bör Sverige slå fast att kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter inte kan köpas och säljas, säger Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby.


Ladda ner manifestet här.

Kontakt:

Clara Berglund, 

Generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby

Tel: 070-7567791 

Epost: clara.berglund@sverigeskvinnolobby.se

sverigeskvinnolobby.se

Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation som samlar närmare 50 kvinnoorganisationer. Vi arbetar för kvinnors mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Sveriges Kvinnolobbys arbete vilar på feministisk grund och utgår från FN:s Kvinnokonvention. Läs mer på: sverigeskvinnolobby.se.