Svenska Hästars Värn

Ökande antal hästar kräver nytt räddningscenter

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2015 15:36 CET

Idag finns det cirka 370 000 hästar i Sverige. Det stora ökande intresset och antalet hästar har tyvärr även en baksida. Fler och fler övergivna och vanvårdade hästar omhändertas idag av våra myndigheter. Myndigheterna kontaktar då Svenska Hästars Värns (SHV) räddningsverksamhet som kan ge hästarna en chans till ett nytt liv.

De vanvårdade hästarna som kommer till SHV har ofta varit ute hela vintern i sträng kyla utan vindskydd eller fått stå instängda hela sitt liv utan dagsljus.

  • -Om Svenska Hästars Värn kunde samla de omhändertagna vanvårdade hästarna i ett räddningscenter skulle akutvården bli effektivare för alla SHV:s hästar innan de placeras på olika foderhem. Därför har vi nu startat en insamling till ett räddningscenter där utsatta hästar kan rehabiliteras både fysiskt och psykiskt, säger Carina Nordell, ordförande SHV.

Idag tar SHV:s räddningsverksamhet hand om de vanvårdade hästar som polis och myndigheter omhändertagit. Hästarna placeras först på ett av SHV:s akuthem för rehabilitering både fysiskt och psykiskt. Därefter placerar SHV ut dem i noga utvalda trygga foderhem. Under rehabiliteringen står föreningen för alla kostnader.

Årets insamlingssatsning går till ett räddningscenter, där utsatta hästar kan rehabiliteras både fysiskt och psykiskt. Premiären för insamlingen startade på Gothenburg Horse Show 2015 och kommer att pågå under hela året. Räddningscentret kommer att finansieras genom medlemsavgifter och gåvor.

Svenska Hästars Värn (SHV) är en rikstäckande ideell förening som tar hand om vanvårdade och övergivna hästar och ger dem ett nytt tryggt liv. Föreningen är helt beroende av medlemmars och givares stöd. Föreningen bildades 1993 och finns runtom i landet. Syftet är att värna om hästens rätt till foder, omvårdnad och stimulans.

Bilder:

Bilder på vanvårdade hästar ”före och efter” SHV:s omhändertagande.

För mer information och beställning av bilder kontakta:

Carina Nordell, SHV, tel. 076-7797749, mail: info@shv.org

Cecilia Arrgård, tel. 0730-397848

www. shv.org eller facebook

Plusgiro: 900441-7

Bankgiro: 900-4417

Svenska Hästars Värn (SHV) är en rikstäckande ideell förening som tar hand om vanvårdade och övergivna hästar och ger dem ett nytt tryggt liv. Föreningen är helt beroende av medlemmars och givares stöd. Föreningen bildades 1993 och finns runtom i landet. Syftet är att värna om hästens rätt till foder, omvårdnad och stimulans.