IrakSolidaritet

Oklarheter inför riksdagsbeslut om svensk militär insats i Irak

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2015 16:18 CEST

Föreningen IrakSolidaritet har begärt hos UD att få ut dokument om den planerade svenska militära insatsen i Irak.
Föreningen uppmärksammar också en utredning som föreslår att regeringen i fortsättningen inte ska behöva begära riksdagens tillstånd för att sända svensk trupp för 'utbildning och övning' utomlands, även om syftet inte kan kallas 'fredsfrämjande' eller ens 'fredsframtvingande'.

– Det är oklart vem som begärt en svensk militär insats i Irak och vilka uppgifter en sådan styrka ska ha. Riksdagen och allmänheten måste få möjlighet att ta del av hela beslutsunderlaget innan beslut fattas om svenskt deltagande i Irak, säger IrakSolidaritets ordförande Sigyn Meder.

– Vi noterar samtidigt att en aktuell utredning går ett steg längre och föreslår ”att bemyndigandet för regeringen att sända trupp utomlands för utbildning och övning inte begränsas till enbart fredsfrämjande verksamhet. Bemyndigandet bör enligt utredningen omfatta alla typer av utbildningar och övningar”. Detta är djupt odemokratiskt och mycket oroande för framtiden.

Läget i Irak

Situationen i Irak är mycket oroande och oklar. IS begår oerhörda övergrepp, men det gör också andra stridande grupperingar. Utländsk inblandning med oklara syften försvårar situationen. Den svenska regeringen föreslår att en svensk väpnad styrka på upp till 120 personer under 2015 ska skickas till norra Irak ”på inbjudan av den irakiska regeringen”.

Föreningen IrakSolidaritet har begärt klargöranden och bland annat ställt följande frågor:

  • Finns det någon begäran till Sverige från den irakiska regeringen om en militär insats?
  • Finns det någon begäran till Sverige från koalitionen eller någon deltagare i koalitionen eller någon annan part?
  • Finns det idag någon bilateral överenskommelse mellan Iraks regering och Sverige om styrkornas uppgifter?
  • Finns det någon överenskommelse med annan part om den svenska väpnade styrkans uppgifter?

UD har svarat att man ”kommer att återkomma med ett besked […] så snart handläggningen av ärendet är avslutad”.

– Efter vad vi förstår, innebär detta att besked dröjer tills riksdagen fattat beslut i frågan. Detta är inte acceptabelt och strider sannolikt mot offentlighetsprincipen, säger Sigyn Meder.

Propositionen

Enligt propositionen (2014/15:104) är den planerade svenska militära insatsen ett stöd till ”den militära multinationella insatsen som genomförs i Irak och Syrien [...] under en koalition som leds genom USA:s centralkommando i Tampa, Florida”. Denna insats sägs bland annat bestå av ”militär rådgivning och utbildning av irakiska försvarsstyrkor vilka utgörs av irakiska säkerhetsstyrkor och kurdiska så kallade peshmerga-förband”.

Utredningen

Utredningen SOU 2015:1 om att vidga regeringens bemyndigande att utan riksdagens godkännande sända trupp till utbildningsuppdrag utomlands till att även omfatta anfallsövningar finns på http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/252795

Stockholm 150508
Föreningen IrakSolidaritet

Kontakt: info@iraksolidaritet.se
Hemsida:www.iraksolidaritet.se