Stockholms stad

Prata stadsutveckling och hållbarhet med Stockholms stad på Business Arena

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2017 11:30 CEST

Stockholms stad deltar under onsdag och torsdag i samhällsbyggnadsmässan Business Arena. I stadens lounge – Mötesplats Stockholm – diskuterar experter några av de viktigaste utmaningarna för den växande huvudstaden.

Business Arena Stockholm är en årlig mässa om affärer och samhällsutveckling, och företrädare för Stockholms stad deltar i en lång rad seminarier i det gedigna programmet.

Utöver detta arrangerar staden ett antal miniseminarier i loungen Mötesplats Stockholm på plan 3 i mässområdet i Stockholm Waterfront Congress Centre. Miniseminarierna genomförs i samband med pauser i det ordinarie programmet. Mötesplats Stockholm arrangeras av ett flertal av förvaltningarna och bolagen inom Stockholms stad.


Program Mötesplats Stockholm:

Samtliga miniseminarier modereras av Maria Gräns, stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad.

Stadens nya hållbarhetskrav
Onsdag 20 september, klockan 10.25–10.45
Håkan Falk, exploateringsdirektör, Stockholms stad, hälsar välkommen, och Pär Ljungqvist, miljöingenjör, exploateringskontoret, berättar om stadens hållbarhetskrav. Därefter panelsamtal med Staffan Lorentz, projektchef, Norra Djurgårdsstaden, Johan Lins, affärsutvecklare, Åke Sundvall AB, Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef, Riksbyggen, samt Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef, Link Arkitektur.

Ny översiktsplan för Stockholm
Onsdag 20 september, klockan 12.30–13.00
Joel Edding, biträdande projektledare, stadsbyggnadskontoret, berättar om förslaget till ny översiktsplan. Därefter panelsamtal med Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör, Tatjana Joksimović, planchef, Länsstyrelsen i Stockholms län, Ola Andersson, arkitekt, Andersson Arfwedsson Arkitekter AB, samt Anna Galli, affärsutvecklingschef, Skanska Fastigheter Stockholm AB.

Program för City
Onsdag 20 september, klockan 15.15–15.45
Catarina Holdar, stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret, berättar om program för City. Därefter panelsamtal med Tomas Krywult, affärsområdeschef, AMF Fastigheter, Daniel Markström, regionchef Stockholm, Jernhusen, samt Torleif Falk, stadsarkitekt, Stockholms stad.

Urban Learning: EU-projekt om energieffektiv stadsplanering
Torsdag 21 september, klockan 10.25–10.45
Lukas Ljungqvist, hållbarhetsstrateg, Stockholms stad, berättar om verktyg för att bättre integrera energi och planering. Därefter panelsamtal med Örjan Lönngren, projektledare, Miljöförvaltningen energicentrum, Michael Erman, processledare, Klimatfärdplan 2050, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, samt Andreas Persson, chef expertstödsenheten, Familjebostäder.

Digitalisering - från fibernät till konkret nytta
Torsdag 21 september, klockan 15.15–15.45
Stokab och två av stadens större fastighetsägare samtalar om nyttan och vinsten av egen kontroll över den digitala infrastrukturen och driften. Medverkande: Niklas Dalgrip, driftchef, Sisab, Staffan Ingvarsson, vd, Stokab, samt Mikael Österberg, it-chef, Svenska Bostäder.

Mer information om Business Arena och det ordinarie programmet: http://www.businessarena.nu/arenor/stockholm/

Mer information: Henrik Brånstad, pressansvarig, stadsbyggnadskontoret, telefon 08-508 274 41, e-post henrik.branstad@stockholm.se