Nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogen

Prispengar för #slutavverkat skänks till kvinnligt nätverk – Nu uppmanas skogsbolagen att följa deras exempel

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2019 16:24 CEST

-”NYKS är en viktig samlingspunkt för kvinnors makt i skogen, som genom utbildning och nätverkande ska öka kvinnors inflytande i skogssektorn” säger Matilda Karlsson och Elin Olofsson, två av tre initiativtagare till #slutavverkat.

#slutavverkat blev startskottet för en förflyttning mot en mer konkurrenskraftig och inkluderande skogsnäring. Ett uppvaknande och ett medvetandegörande om de missförhållanden som råder i branschen.

NYKS, Nätverket för Yrkesverksamma Kvinnor i Skogsbranschen skapades för att hålla liv i de samtal som #slutavverkat startade och jobba med vidare med de frågor som är en förutsättning för en jämställd skogsbransch.

Norra Skogsägarna antog utmaningen direkt och skänkte 10 000 kr till NYKS. Nu uppmanar de övriga skogsanknutna organisationer följa deras exempel.

Nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogen, NYKS ska verka för att

genom utbildning och nätverkande öka kvinnors inflytande i skogssektorn.