Region.Västerbotten

​Prisutdelning under Mötesplats Lycksele

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2018 19:42 CEST

Under Mötesplats Lyckseles kvällsprogram den 30 maj delades flertalet utmärkelser ut, för att lyfta aktörer från länet som gjort något alldeles extra. Prisutdelarna är Coompanion, Västerbottens Idrottsförbund och Sparbanksstiftelsen Norrland.

-Vi vill med stipendierna visa på betydelsen av unga människors engagemang i stora och små samhällsfrågor, och vikten av att våga gå från tanke till handling, säger Anna Norberg, ledamot vid Sparbanksstiftelsen Norrland.

Vid Mötesplats Lycksele delas årligen stipendier och utmärkelser ut av organisationer, för att lyfta personer och organisationer som gjort något alldeles extra för länets utveckling.

Följande utmärkelser delades ut under kvällsprogrammet den 30 maj:

Motiveringarna finns på http://motesplatslycksele.se/

Prisutdelare: Coompanion
Utmärkelse: Årets kooperativ
Pristagare: Tvärålund Byaförening Ekonomisk förening

Prisutdelare: Västerbottens idrottsförbund
Utmärkelse: Årets Idrottsförening i Västerbotten 2017
Pristagare: Rödåbygdens IK

Utmärkelse: Årets Ledare i Västerbotten 2017
Pristagare: Staffan Norin, Sävar IK

Prisutdelare: Sparbanksstiftelsen Norrland
Utmärkelse: Sparbankstiftelsen Norrlands stipendium till unga ideella krafter
Pristagare: Kajsa Forsberg, f 1992 och Stina Ärlemo, f 1992

Fakta om Mötesplats Lycksele

Region Västerbottens framtidsdagar, Mötesplats Lycksele, arrangeras 2018 för sjätte året i rad. En delvis deltagarstyrd konferens där seminarier, kreativa workshops, prisutdelningar och nya möten fyller agendan.

Genom att skapa engagemang och förändra attityder öppnar mötesplatsen upp för diskussion och samhandling mellan opinionsbildare och regionala aktörer. Något som i sin tur syftar till att vidareutveckla innovationsklimatet och framtidssäkra regionens attraktionskraft.

Årets tema är ”Smart tillväxt”. Det handlar om ekonomisk och hållbar utveckling baserad på samverkan, kunskap och innovation. Smart tillväxt är ett centralt begrepp i EU:s tillväxtstrategi 2020, där utvecklingsmedel öronmärkts för spännande samverkansprojekt. Nyckelord är fler smarta, hållbara innovationer, ökad tillväxt och fler växande företag i befintliga branscher.

Mer information http://motesplatslycksele.se

För mer information:

Thomas Hartman, chef för kommunikation och externa relationer vid Region Västerbotten
070-666 49 95, thomas.hartman@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Olivia Collin, kommunikatör vid Region Västerbotten
073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/