Ingrid Eckerman

Rapporten verifierar rättsosäkerheten bakom utvisningarna

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2017 13:11 CEST

Illustration: Katarina Liliequist

En ny rapport bekräftar att Migrationsverkets asylutredningar och domstolarnas hantering av asylsökande ensamkommande barn och ungdomar varit rättsosäkra.

Vi, kanske 100 000 vuxna svenskar, som varit involverade i de ensamkommande barnen och ungdomarna, har hela tiden vetat att deras asylprocesser inte varit rättssäkra.

Vi vet att utgången varit ett lotteri, beroende på vilken handläggare, tolk, god man, socialsekreterare, lärare, advokat, boendepersonal etc man fått. Vi har vetat att det har begåtts enormt många fel i utredningarna.  

Systematiska fel har listats på sidan Migrationsverkets brister

Nu har #Vi står inte ut gjort ett stort arbete med att samla in hundratals berättelser och sammanställa dem i rapporten Min mamma är blind på ena örat och min pappa odlar bomber. Rapport om rättsosäkerheten i asylprocessen för ensamkommande barn och unga. Det är en skakande läsning som definitivt rubbar mitt förtroende för Sverige som ett rättssäkert land - framför allt som politiker och höga tjänstemän intill nyligen hävdat att alla får en individuell bedömning. 

På onsdag ska riksdagen debattera asylpolitiken. Då finns en chans för politikerna att göra en pudel, att erkänna att dagens asylpolitik är ett misstag. Då kan ni återfå förtroendet och vi kan åter känna oss stolta över vårt land. 

Hemsidan Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med mer information
Facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med över 15 000 medlemmar varav minst en tredjedel afghaner

Uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! Ett stort antal läkare, forskare och andra motsätter sig den nya asyllagstiftningen och dess följder. Vi anser att särskild hänsyn måste tas till de ensamkommande tonåringarna med afghansk bakgrund.

Kontakt Ingrid Eckerman ingrid at eckerman.nu 070 55 73 193