Mittstråket

Regeringen satsar 100 miljoner för kollektivt resande i Mittstråket

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2016 15:26 CEST

I april 2016 gav Regeringen Trafikverket ett uppdrag om att lämna in prioriteringar för extra infrastruktursatsningar på landsbygden. Nu har beslut fattats och för Västernorrlands och Jämtlands län innebär det att cirka 100 miljoner kronor extra investeras i Mittstråket med satsningar på både väg och järnväg mellan Sundsvall och Åre.

- Fortsatta satsningar på Mittstråket är viktigt för att ge fler människor möjligheter att resa och bo i Västernorrlands- och Jämtlands län. Tillsammans med satsningar inom ramen för det pågående samverkansprojektet Mittstråket, satsas nästan en halv miljard i stråket under fyra år. Ett bra och resurseffektivt samarbete med Trafikverket och berörda kommuner ger oss större möjligheter för framtida investeringar, säger Sten-Olov Altin, länsråd och ordförande i projekt Mittstråket.

Planerade åtgärder

Exempel på åtgärder som kommer utföras i Mittstråket med den extra satsningen från regeringen:

Mittbanan

- Optimering av signalsystem, Torpshammar, Ånge, Västernorrlands län

- Samtidig infart, Erikslund, Ånge, Västernorrlands län

- Plattformar, Stavre, Bräcke, Jämtlands län

- Optimering av signalsystem, Gällö, Bräcke, Jämtlands län

- Plattform, Pilgrimstad, Bräcke, Jämtlands län

- Plattform, Stöde, Västernorrlands län

- Informationsutrustning, Västernorrlands län

- Sliperbyte, utbyten av detektorer * samt informationstavlor i Bräcke, Västernorrlands- och Jämtlands län

*Med detektorer upptäcks fordonsskador som kan orsaka urspårningar, riva ner kontaktledningar och skada banan eller fordonen.

E14

- Järpen-Bonäshamn, Järpen, Jämtlands län

- Bärighetsåtgärder Föllinge-Krokom, Krokom, Jämtlands län

- Punktinsatser på olika vägar i Västernorrlands- och Jämtlands län

Mitt i Sverige och mellan Sundsvall och Trondheim, sträcker sig ett eftersatt trafikstråk: Mittstråket. Mittstråket är den självklara transportsträckan för alla som reser i Mittnorden samt en viktig passage för den godstrafik som ska till och från hamnarna i öst och väst. Snabbare resor, förbättrad trafiksäkerhet och utvecklad transportkapacitet skulle göra Mittstråket till en starkare gren i Europas transportnät. Med investeringar som ger bättre förutsättningar för trafiken skulle Mittstråket kunna bidra till att länka samman flödet av människor och gods mellan Norge, Sverige och Finland – eller söderut, ut i Europa.

För att förbättra trafiksituationen kraftsamlar därför sex kommuner, två län och Trafikverket – med stöd av EU – i ett unikt samverkansprojekt, över kommun och länsgränser. Längs hela Mittstråket byggs små lokalanpassade trafiklösningar ihop med större infrastruktursatsningar på väg och järnväg.

www.mittstraket.se