Region Blekinge

Region Blekinge beslutar införa sommarkort i kollektivtrafiken

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2015 13:14 CET

Region Blekinges styrelse har beslutat att införa flera nya reseprodukter i Blekingetrafiken. Bland annat ett sommarkort som innebär obegränsat resande med buss och tåg inom regionen i 60 dagar.

Här är de nya produkter som Region Blekinges styrelse beslutat att införa i Blekingetrafiken:

Resekortet Sommar 2016: Sommarkortet kommer att gälla hela Blekinge för obegränsat resande under 60 dagar med buss och tåg. Pris: 625 kronor.

Besöksbiljett: Besöksbiljetten syftar till att förenkla biljettköp för besökare i Blekinge. Besöksbiljetten finns för vuxen, ungdom samt som DUO familj med giltighet under 24 eller 72 timmar.

Evenemangsbiljett: För att öka tillgängligheten till bussbiljetter vid evenemang som exempelvis Hasslöfestivalen, Östersjöfestivalen och Skärgårdsfesten införs en evenemangsbiljett. Syftet är att förenkla för resenärer att resa kollektivt vid evenemang. Evenemangsbiljetten kommer att säljas på evenemangsplatsen.

– Flera av de här förslagen är önskemål från resenärer och samarbetspartner, säger Christina Mattisson (S), ordförande i Region Blekinge. De underlättar resandet och gör Blekinge attraktivare för besökare men även för oss som bor här.

De nya produkterna införs den 13 december samtidigt som vissa prisjusteringar görs. Justeringarna omfattar inte ordinarie priser och rabatterade priser som behålls oförändrade. De justeringar som införs gäller biljettköp med bankkort i första zonen där priset höjs för vuxna och ungdomar, periodkort i första zonen och fritidskorten höjs något medan priset för årskort sänks något. Avgiften för att ladda ombord höjs med fem kronor till 35 kronor.

Regionstyrelsen beslutade att ge trafiknämnden i uppdrag att utreda förslaget om Seniorkort ytterligare och återkomma med nytt förslag inför taxejusteringen 2017.

Projekt som beviljades medel vid regionstyrelsens sammanträde:

Projekt RapID Growth for EArly Stages
Syfte:
att ta tillvara på de tidiga idéer som kommer framförallt från studenter och lärare inom BTH. Idéerna ska sedan förverkligas inom BBI:s inkubatorprocess.
Cirka 75 bolag har tidigare passerat inkubatorprocessen och förhoppningen är att detta projekt ska leda till att ytterligare 21 företag startar och går igenom denna process.
Projektägare:
Blekinge Business Incubator AB
Projekttid:
2015-10-01 – 2018-09-30
Finansiering med regionala tillväxtmedel:
2 100 000 kronor
Medfinansieringen utgör 50 procent av projektets totala kostnader.

Alla ärenden finns tillgängliga på Region Blekinges webbplats.

För kommentarer, kontakta:
Christina Mattisson (S), ordförande Region Blekinge, 0709-31 30 09

För detaljerade frågor kring

  • nya priser och produkter för Blekingetrafiken:
    kontakta Anna Claesson, marknads- och försäljningschef Blekingetrafiken, 0455-32 21 30
  • projekt RapID Growth for Early Stages:
    kontakta Christer Nilsson, projektkontoret, Region Blekinge, 0455-30 50 18

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge,
johan.holmgren@regionblekinge.se
, 0455–30 50 43

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument