Region Blekinge

Region Blekinge får drygt 1,4 miljoner av Kulturrådet till kulturutveckling

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2017 08:09 CEST

I projektet Det kreativa rummet kommer några landsorrtsbibliotek att tillsammans med besökare och personal byggas om till kreativa miljöer för läsande och skapande.

Region Blekinge får drygt 1,4 miljoner kronor av Kulturrådet till tre utvecklingsprojekt som ytterligare ska stärka kulturen i länet inom områdena slöjd, bibliotek, konst och dans.

Blekinge får en bra utdelning i Kulturrådets första fördelning för året av medel inom kultursamverkansmodellen. Ett spännande samarbete mellan slöjd och biblioteksverksamhet med namnet Det kreativa rummet har beviljats 500 000 kronor i utvecklingsstöd från Kulturrådet. Målet är att skapa kreativa läs- och skapandemiljöer på biblioteken på landsbygden i samarbete med biblioteksbesökare och personal. Med hjälp av slöjdens tänk kring material, teknik och hållbarhet får de små biblioteken ett nytt användande och blir inspirerande mötesplatser närmare medborgarna i det lokala samhället.

Arbetet med att etablera ett resurscentrum för konst i Blekinge beviljas 400 000 kronor. Utvecklingsinsatsen sker i samarbete med Ronneby kommun och Kulturcentrum.Målet är att etablera en regional arena för samtidskonsten i Blekinge och etablera långsiktiga samarbetsformer med konstpedagoger och konstnärer. Satsningen gagnar bildkonsten på alla plan, lokalt och regionalt, och blir en resurs för professionellt aktiva bildkonstnärer i Blekinge, kommuner samt föreningar genom bland annat kompetensutvecklingstillfällen, handledning osv. Det är en rejäl satsning på konsten i Blekinge med målet att skapa ett rikt och spännande konstliv med både bredd och spets för hela Blekinge.

Dansen är på frammarsch i Blekinge och i södra Sverige. Kulturrådet ger Region Blekinge 520 000 kronor för att tillsammans med Skåne, Halland, Kronoberg och Jönköping stärka och berika dansverksamheterna i Södra Sverige. Samarbetet sker delvis inom samarbetsorganisationen regionsamverkan Sydsverige. Samarbetet kommer bland annat att innefatta utbyte av turnéer, kompetensutveckling och utveckling av digitala produktioner.

– Vi är mycket glada för Kulturrådets stöd och ser det som ett kvitto på att vi har en bred förankrad kulturplan med bra idéer på hur vi kan göra kulturen i Blekinge ännu mer betydelsefull för Blekinges utveckling och attraktivitet, säger Malena Sandgren, chef för kultur- och fritid vid Region Blekinge.

Totalt delade Kulturrådet ut drygt 19 miljoner kronor till 53 projekt.

För kommentarer:
Malena Sandgren, chef kultur- och fritid, Region Blekinge, 0455-30 50 08

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge, 0455–30 50 43

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument