Region Blekinge

Region Blekinge satsar på kultur och cykling – regional cykelstrategi och ny kulturplan antagna av regionstyrelsen

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2017 15:06 CET

Idag antog regionstyrelsen Blekinges första regionala cykelstrategi, samt en ny kulturplan för länet för åren 2018-2020.

I den nya kulturplanen lyfts tre särskilda satsningar fram: bildkonst och form, professionella kulturskapares villkor och kulturpedagogisk kompetens. Dessa prioriterade områdena har tagits fram med utgångspunkt i samtal med kommuner, kulturverksamheter, professionella kulturskapare och civilsamhälle. De har också en direkt koppling till de nationella kulturpolitiska målen som handlar om att ”alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet” samt att ”kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling”.

- Kulturen spelar en viktig roll för en hållbar samhällsutveckling, både för människorna som bor här och för regionens attraktivitet och hållbara utveckling. I Blekinge har vi redan nu ett rikt kulturliv, men nu ska vi fortsätta att arbeta för att bli ännu bättre, säger Christina Mattisson (S), regionråd.

Regional Cykelstrategi för Blekinge
Vid mötet antogs också en regional cykelstrategi för åren 2018-2029. Strategin har tagits fram gemensamt av representanter från Region Blekinge, länets fem kommuner och Trafikverket. Cykelstrategin ska främja cyklingen i länet genom att bygga ut cykelinfrastrukturen för ökad och en mer säker cykling.

- Detta är den första länsövergripande cykelstrategin i Blekinge och det är en viktig pusselbit i vårt arbete med att få fler att välja cykeln framför bilen, säger Christina Mattisson. Cykling är framtiden, och jag är glad att vi nu har en strategi som så tydligt sätter cykeln i fokus i infrastrukturen.

Länkar
Regional Kulturplan för Blekinge 2018-2020

Regional Cykelstrategi för Blekinge 2018-2029

För kommentarer
Christina Mattisson (S), ordförande Region Blekinge, 0709-31 30 09

Presskontakt
Marika Nilsson, kommunikatör, Region Blekinge, 0455-32 56 40

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.