Socialdemokraterna

(S) kommenterar den nya lärarutbildningen

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 14:26 CET


Regeringen har idag presenterat den nya lärarutbildningen. Socialdemokraterna välkomnar flera av förslagen, till exempel att alla lärarstudenter ska läsa matematik och svenska. Vi ogillar däremot bland annat borttagandet av specialistkunskaper för de små barnen. Marie Granlund (S), Utbildningspolitisk talesperson, ger följande kommentarer:

– Alla elever har rätt att varje dag möta en riktigt god pedagog. Den överlägset viktigaste insatsen vi kan ge våra barn och unga är att ge dem bra och välutbildade lärare. Det är bra att nuvarande lärarutbildning har setts över och också att den stramas upp, inleder Marie Granlund (S).

- Vi tillsatte en utredning för att skapa en legitimation för lärare. De borgerliga lovade inför valet att genomföra en legitimering. Nu kommer besked först i budgeten som läggs efter valet. Detta är ett solklart löftesbrott, fortsätter Marie Granlund (S).

– Det viktiga är inte om en lärare kallas för lågstadielärare eller inte. Det viktiga är att lärare för yngre barn får djupa kunskaper i de ämnen de lär ut. Regeringen borde se till att barnen får möta lärare med tillräcklig utbildning, inte trixa med titlar, menar Marie Granlund (S).

– För att stärka läraryrkets status har vi åtta förslag som vi skulle vilja se förverkligas, avslutar Marie Granlund (S). Dessa är:

1. Kraven på hur skolorna anställer måste höjas. Alla lärare ska vara utbildade, kompetenta och behöriga.

2. Regeringen föreslår ingenting som skärper kopplingen mellan lärarutbildningen och forskningen. Vi anser att lärarutbildningens vetenskapliga tyngd måste stärkas.  Mer forskning och forskarutbildning behövs.

3. Öka samarbetet mellan högskolan, forskningen och lärare verksamma i skolan. Vi vill att det ska finnas forskarskolor/forskarcirklar och andra ”mötesplatser” över hela landet.

4. Lärarutbildningen måste genomsyras av viktiga perspektiv såsom hållbar utveckling och jämställdhet.

5. Inför nya intagningsregler för antagning till lärarutbildningen. Intervjuer, tester, praktik i skolan med bedömare och examinatorer kan vara alternativ. Det behövs fler ingångar i läraryrket. En väg är ett system med kvalificerade hjälplärare.

6. Inför en AT-tjänstgöring för lärare.

7. Stoppa inte möjligheten att utbilda specialister. Lärare för de yngre åldrarna behöver också ämnesdjup. Små barn behöver stora kunskaper.

8. Stöd för att gå vidare. Den lärare som inte vill eller orkar vara lärare längre ska ha stöd för att kunna ta steget vidare till andra arbetsuppgifter inom skolan eller byta karriär.

För mer information
Marie Granlund (S),
Utbildningspolitisk talesperson
070 - 530 42 44


Camilla Levin
Pressekreterare
070-2690021
camilla.levin@riksdagen.se

Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna