SICK AB

SICK AB utsett till en av Sveriges bästa arbetsplatser - för fjärde året i rad!

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2017 10:12 CEST

Inte utan ett visst mått av stolthet kan vi nu meddela att vårt företag för fjärde året i rad uppmärksammas som ”en av Sveriges Bästa Arbetsplatser”.

Hög kompetens hos engagerade medarbetare är ett av skälen till vår framgång. Ett annat är att företaget kan erbjuda marknadens bredaste sortiment av fotoceller och givare för smarta lösningar inom industriautomation.

Att hålla positionen som en av Sveriges bästa arbetsplatser är och har varit en ledstjärna som genomsyrat verksamheten för samtliga medarbetare. Lusten hos vår personal finns här, motivation och drivkraft går hand i hand. Och när man trivs på jobbet skapas ytterligare engagemang och goda förutsättningar att utveckla både sig själv och företaget.

”Relationen med våra kunder bygger på den personliga kontakten och det uppriktiga engagemanget. Vi strävar efter att jobba rationellt, enkelt och kvalitetsinriktat, där ingenting lämnas åt slumpen. Vi har insett vilka krafter som växer fram när alla medarbetare trivs och arbetar mot samma mål. Sedan flera år arbetar vi aktivt med större fokus på ett bra och trivsamt arbetsklimat. Det arbetet har lett till lysande resultat, både i medarbetarundersökningar och i resultaträkningen”, säger Ingemar Händestam, General Manager på SICK AB.

Motivation, trivsel och personlig utveckling mäter företaget genom regelbundna medarbetarundersökningar, och den senaste undersökningen visade fantastiska resultat. Helt i linje med företagsledningens ambitioner. Och resultatet lät alltså inte vänta på sig – en av Sveriges bästa arbetsplatser för fjärde året i rad.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Ingemar Händestam
General Manager, SICK AB
Telefon: 010-110 10 00
E-post: ingemar.handestam@sick.se

Om SICK Sensor Intelligence
SICK är en av världens ledande leverantörer av sensorbaserade lösningar för industrin. För industriautomation och logistik har företaget marknadens bredaste sortiment av fotoceller och givare, smarta helhetslösningar för en säker industrimiljö och för automatisk identifiering. Inom processautomation erbjuder företaget lösningar för miljömätning, analys och processapplikationer.

Koncernen SICK, med huvudkontor i Tyskland, har en global närvaro med nästan 50 dotterbolag samt ett stort antal generalagenter. Det svenska dotterbolaget, SICK AB, har huvudkontor i Vårby, Stockholm.

Om Great Place to Work®
Great Place to Work® är ett undersöknings- och konsultföretag med huvudkontor i USA och med dotterbolag världen över. I dagsläget är vi etablerade i 51 länder med drygt 500 anställda. Vi har mer än 20 års erfarenhet av vad som utmärker en riktigt bra arbetsplats och vad som gör den till en av de allra bästa. I vårt arbete utvärderar vi organisationer för att ge dem ett mått på sin arbetsplatskultur och sin insats som arbetsgivare. Vi erbjuder utvärderings-, analys- och utvecklingstjänster som hjälper er att förstå hur förtroendet i organisationen ger en mätbar effekt på medarbetarengagemang, produktivitet och finansiella resultat. Årligen delar vi ut kvalitetsutmärkelsen "Sveriges Bästa Arbetsplatser " som baseras på organisationens resultat i vår medarbetarundersökning Trust Index© och vår kulturprofil Culture Audit©.