Entergate

Skandinavisk studie testar riktlinjer vid skalltrauma bland barn med forskningsverktyg från Entergate

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2019 09:15 CEST

Cirka sju tusen barn mellan 0 och 17 år uppsöker svenska akutmottagningar varje år på grund av skalltrauma. Nu ska riktlinjerna för den initiala handläggningen testas i en stor skandinavisk klinisk studie för att öka patientsäkerheten. Bland annat vill man få ner antalet onödiga undersökningar med CT-röntgen på barn.

– Det finns risker med CT-röntgen som gör att vi inte vill bestråla barns växande hjärnor i onödan. Samtidigt kan man inte riskera att missa allvarliga komplikationer som ett skalltrauma kan leda till. Med hjälp av effektiva kliniska beslutsstöd kan man förhoppningsvis hitta de barn som måste röntgas och undvika att bestråla de som inte behöver röntgas, säger Fredrik Wickbom som är forskare vid Lunds universitet och läkare vid Hallands sjukhus.

Nuvarande riktlinjer
Under 2006 genomfördes en undersökning avseende den initiala handläggningen av barn med misstänkt skallskada i svensk akutvård. Undersökningen visade en stor bredd i svaren och på bristande struktur i handläggningen. Detta resulterade i nya riktlinjer från skandinaviska neurotraumakommittén som publicerades 2016. Nu ska riktlinjerna testas i en klinisk studie.

Studie för att säkerställa riktlinjer
Fredrik Wickbom och hans forskarteam leder studien ”Validation study of the Scandinavian head injury guidelines for pediatric patients”, SHIPP, som syftar till att validera och utveckla riktlinjerna.

– Syftet med studien är bland annat att öka patientsäkerheten och få ner antalet onödiga CT-röntgenundersökningar för barn. Vi vill säkerställa att alla barn handläggs enligt säkra rutiner oavsett vilken akutmottagning de besöker.

Entergate samlar säker data
SHIPP-studien inkluderar idag fyra svenska centra, där bland andra akutmottagningarna i Halmstad, Varberg och på Astrid Lindgrens barnsjukhus medverkar. Flera ytterligare center i Sverige, Norge, Danmark och Finland kommer ansluta framöver.

– Studien är observationell och ska inkludera över fem tusen barn i hela Skandinavien och presenteras under 2024. Det hade varit ineffektivt att använda den traditionella metoden, på papper och via brev, för att genomföra en så stor studie. Entergate är en stor tillgång för oss och för studien med en produkt som ett effektiviserar vårt arbete.

Enkäter för datainsamling
Entermedic är ett digitalt dokumentationssystem som gör det möjligt att samla in data och kartlägga patienter före, under och efter ett läkarbesök samt att följa patientens utveckling och utvärdera behandlinginsatserna. Verktyget har mycket hög säkerhet kring personuppgifter och data.

– I vår studie har det inneburit att vi följer varje patient i tre månader genom att använda tre digitala enkäter som kopplas till patientens personnummer. Den första används av akutläkaren vid den initiala handläggningen inom 24 timmar från skadan. All data samlas in och struktureras direkt in i verktyget. Den andra och tredje enkäten följer upp vården och hur patienten mår inom fastställd tid på en månad respektive tre månader. En av dessa enkäter går ut per automatik via ett sms eller e-post till patientens vårdnadshavare och är ett effektivt sätt att försäkra sig om att uppföljning verkligen sker.

Bättre resursutnyttjande
Säkra kliniska beslutsstöd har en avgörande betydelse för att minska riskerna för barn, men leder även till bättre resursutnyttjande i vården.

– CT-undersökningar är kostsamma, men det är även kostsamt att lägga in barn för observation i onödan. Kan vi minska belastningen på personalen och använda vårdplatserna effektivt så använder vi våra resurser på ett bättre sätt, säger Fredrik Wickbom. 

Entergate AB utvecklar och levererar innovativa högteknologiska webbapplikationer med fokus på användarvänlighet och säkerhet. Produkterna esMaker, esTracer, PointSurvey och EnterMedic är exempel på smarta enkät- och forskningsverktyg med marknadens mest avancerade rapport- och analysfunktion med resultat i realtid. Bland våra kunder finns hundra svenska kommuner, landsting, myndigheter och privat näringsliv. Entergate grundades 2001.