Sparbanken Skåne

Sparbanksstiftelsen Öresund blir Sparbanksstiftelsen Finn

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2016 09:00 CEST

Sparbanksstiftelsen Öresund byter namn till Sparbanksstiftelsen Finn. Det beslutade stiftelsens huvudmän enhälligt på årsstämman i Lund på tisdagskvällen.

Med namnet Finn anknyter stiftelsen än tydligare till sitt verksamhetsområde, bestående av Lund och de omgivande kommunerna Eslöv, Kävlinge, Lomma och Staffanstorp. Bakgrunden är att Sparbanksstiftelsen Öresund tog sitt namn när Sparbanken Öresund bildades genom sammanslagningen av sparbankerna Finn och Gripen. Sparbanken Öresund överläts 2014 till Swedbank och har också senare upphört som bank.

– Det känns kul att få återuppliva namnet Sparbanksstiftelsen Finn. Det är ett namn som många i regionen kan relatera till och påminner oss om det unika sparbanksarv som finns här, säger Bo Lundgren, styrelseordförande i stiftelsen som nu ändrar namn till Sparbanksstiftelsen Finn.

Stiftelsen äger tillsammans med Sparbanksstiftelsen 1826 och Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta 78 procent av Sparbanken Skåne. Stiftelserna erhåller utdelning från banken och ser till att den kommer det lokala samhället tillgodo.

– Tillsammans med Sparbanksstiftelserna Färs & Frosta och 1826 representerar Sparbanksstiftelsen Finn dels ett historiskt arv, dels en framtidssatsning genom att alla tre delar ut sitt överskott just här i Skåne. Bara ifjol handlade det om 60 miljoner kronor som gick tillbaka till samhället i form av stipendier, utvecklingsbidrag och projekt, säger stiftelsens VD Magnus Månsson.

På stämman i Lund valdes också företagaren Håkan Nilsson in som ny ledamot, medan Bo Lundgren och Cecilia Lind fick förnyat förtroende som ordförande respektive vice ordförande.

För mer information
Magnus Månsson, VD Sparbanksstiftelsen Finn, 046-16 77 00
Kristian Svensson, kommunikatör Sparbanken Skåne, 046-16 23 09

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en närvarande bank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Genom att förena det bästa hos Sparbanken 1826, Färs & Frosta Sparbank och delar av Sparbanken Öresund har vi skapat en stark regional sparbank med lokala kontor för privat- och företagskunder. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

Om Sparbanksstiftelsen Finn
Sparbanksstiftelsen Finn är en av ägarna till Sparbanken Skåne. Det är genom avkastningen på stiftelsens förmögenhet, vilken har byggts upp sedan Sparbanken i Lund grundades 1833, som stiftelsen kan dela ut bidrag till olika projekt som bidrar till regionens utveckling. Genom att stödja lokala projekt och initiativ skapar vi värden som kommer människor som lever och verkar i regionen till del. Sedan stiftelsen bildades 2010 har drygt 75 miljoner kronor beviljats till olika projekt här i Skåne.