Skolporten AB

SPSM stödjer Ifous forskningsprogram “Inkludering - en likvärdig skola för alla”

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 10:18 CET

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) stödjer forskningsinstitutet Ifous FoU-program “Inkludering - en likvärdig skola för alla” med 806 000 kr. Utöver finansiellt bidrag kommer SPSM även att medverka vid seminarier samt stödja deltagande kommuners utvecklingsprocess.

- Att SPSM stöder Ifous och dess medlemmar visar att det går utmärkt för en myndighet och en privat aktör att samverka. SPSMs erfarenhet av, och kunskap om, inkluderande arbetssätt är ett viktigt bidrag till programmet, säger Therese Mabon, vd Skolporten och Ifous.

Forskningsprogrammet pågår under tre år med avslut 2016. Pedagoger, rektorer och förvaltningschefer från medverkande kommuner kommer att, med stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet, utveckla sina verksamheter inom alla nivåer för att skapa mer inkluderande lärmiljöer. Deras utvecklingsarbete följs och analyseras av en forskargrupp baserad vid Malmö högskola.

- Vårt huvuduppdrag handlar om att bidra till en skola för alla. Därför är det extra roligt att medverka i inkluderingsprogrammet där så många engagerade skolor från olika verkligheter och med skilda erfarenheter tillsammans arbetar för att möjliggöra en inkluderande lärmiljö där alla elever, oavsett förutsättningar, ska få möjlighet att nå sina utbildningsmål, säger Åsa Karle, regionchef, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Läs mer om inkluderingsprogrammets mål och syfte.
Läs intervju med Erik Nilsson, chef för utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun och initiativtagare till FoU-programmet.

SPSM medverkar och stödjer programmet under 2013.
De 12 Ifous-medlemmar som medverkar i programmet är: Borlänge kommun, Botkyrka kommun, Göteborgs Stad, Helsingborgs kommun, Höörs kommun, Landskrona kommun, Linköpings kommun, Mullsjö kommun, Stockholms Stad, Sävsjö kommun, Tyresö kommun, Åstorps kommun.

För mer information om Ifous, vänligen kontakta Therese Mabon, tel 08-562 268 06.

För mer information om SPSMs medverkan i inkluderingsprogrammet, vänligen kontakta Åsa Karle, 010-473 55 22.


Ifous är ett fristående forskningsinstitut för förskola och skola med syfte att bevaka, stödja och påverka forskning och utveckling som kommer till nytta i lärares och ledares vardag. Ifous har 135 medlemmar  (privata och kommunala skolhuvudmän, organisationer, universitet och högskolor). Ifous är ett dotterbolag till Skolporten. 

Om Skolporten AB Skolporten mål är att underlätta vardagen för skolans lärare och ledare genom att svara mot de önskemål och behov som de har i sin profession. På skolporten.se publicerar vi varje dag aktuella skolnyheter, debatter och forskningsresultat. För mer information om företaget och våra övriga tjänster, vänligen läs mer på www.skolporten.se.

Bifogade filer

PDF-dokument