Feministiskt initiativ Malmö

Stöd Kontrapunkt!

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2017 15:48 CEST

När Malmö stads “trygghetsnät” visat sig inte vara till för alla invånare har Kontrapunkt varit där, som en liten ö i det stora havet, och visat att när allt känns hopplöst, när en inte ser en väg ut, så finns det en varm och trygg plats. En plats där volontärer dag och natt arbetar för att Malmö ska vara vad det borde vara, en solidarisk stad öppen för alla. Kontrapunkt är en kulturförening som bildades för nio år sedan med mål att först och främst vara en fristad för kulturutövning. Fi Malmö ser att Kontrapunkt har tagit ett enormt ansvar i det som vi anser bör ligga innanför välfärdens ramar, en välfärd som inte endast ska tillhöra medborgare utan alla invånare. Att kontrapunkt, utan kommunalt stöd, tagit detta medmänskliga ansvar bör absolut inte förstås som en självklarhet för en kulturförening. När politisk ovilja och byråkrati stoppar medmänsklighet och ansvarstagande, så är det inte den visade solidariteten som bör brytas ner utan det är bromsklossen för den att växa som måste tas bort. För ansvaret försvinner inte bara för att en blundar för det. Kontrapunkt har dessutom, trots allt motarbete de stött på, visat att solidaritet inte är en bristvara utan att det som krävs är en plats för den att uttryckas på. Vi är många som fylls med hopp av att se och få vara med i Kontrapunkts arbete. Att se den kraft som kan skapas i att göra något tillsammans.Att det är möjligt att förändra. Kontrapunkt har ideligen visat att det som av Malmö stad framställts som ogenomförbart faktiskt är görbart. När de tagit detta ansvar för vårt samhälle har de också visat att det är möjligt att skapa en plats där alla får plats. Kontrapunkt har visat att Malmö inte bara är en del av världen, utan att vi även tänker vara det i praktiken.

Vi vill lyfta och uppmärksamma den rörelse Kontrapunkt är och det engagemang som fått skapats hos Kontrapunkt och spridits i vår stad. Det är en plats där det samhälleliga engagemanget fått ett resultat, något så viktigt för ett samhälle. Att som invånare vara en del av det som händer och möjligheten till att just vara en del i detta skeende. Det är därav med sorg vi fått konstatera att Kontrapunkt har tvingats stänga och att en stor del av Malmös solidaritetsrörelse har förlorat en trygg plats att vara på och verka ifrån.

Den förmåga till organisering som Kontrapunkt uppvisat, till exempel hösten 2015 när människor på flykt kom till vår stad och Kontrapunkt öppnade upp sina dörrar eller som när Malmö stad avhyste de romska EU-medborgarna från boplatsen på Sorgenfri. Att erbjuda tak över huvudet, en varm matbit och tillgång till något så basalt som rent vatten och toaletter till människor i nöd är något Malmö stad tydligen misslyckats med men som Kontrapunkt lyckats erbjuda. Denna förmåga till organisering är något som Fi Malmö anser att Malmö stad skall använda som lärande exempel. Fi Malmö anser att Kontrapunkt och den verksamhet inom Kontrapunkt som täckt upp för kommunens brister måste få lov att finnas kvar. I en situation som denna då en plats och förening som tagit så mycket ansvar och bidragit till Malmö på det sätt som Kontrapunkt gjort riskerar att försvinna, borde Malmö stad som första steg fråga sig, vad kan vi göra? Kan vi erbjuda annan lokal? Vilka invånare i vår stad kommer drabbas när Kontrapunkt tvingas stänga? Och hur ska kommunen nu bättre sent än aldrig ta sitt ansvar?

Adam Nilsson, Styrelseledamot F! Malmö
Jonna Böhler, Ersättare i Arbetsmarknad- och socialnämnden för F! Malmö

Feministiskt initiativ är ett politiskt parti med intersektionell feminism som ideologi. Intersektionalitet  är den samverkan mellan till exempel rasism, sexism och funkofobi som ger varje persons särskilda förutsättningar i samhället. Fi Malmö är en kommunförening till Feministiskt initiativ. I det kommunala valet 2014 fick Fi Malmö 3.23% och är representerade med två mandat i Malmö kommunfullmäktige.