FORES

Svagt regeringen, svagare Transportstyrelsen: Var är miljöbilsdefinitionen?

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2018 10:37 CEST

Den 1 juli upphörde miljöbilsdefinitionen att gälla. Samma dag trädde bonus-malus beskattningen i kraft. Lösningen är enkel, menar 2030-sekretariatet; låt bonusbil och miljöbil vara samma sak! Därmed påskyndas omställningen, av myndigheter som formellt omfattas av kravet att endast köpa, leasa och långtidshyra miljöbilar och av alla andra som frivilligt använder den. Men regeringen drar frågan i långbänk och Transportstyrelsen svarar god dag yxskaft när de ska ge förslag. Nästa regering måste lösa detta direkt, kräver 2030-sekretariatet.

Transportstyrelsen har nu redovisat sitt ”Uppdrag att se över förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor”. Regeringens uppdrag var att ”En utgångspunkt för konsekvensanalysen bör vara att definitionen av en klimatbonus bil i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar används som ett generellt krav vid inköp och leasing av fordon. Alternativa kravnivåer eller undantag för vissa fordonskategorier bör också analyseras". De skriver också att ”Miljöbilsdefinitionen ska alltså vara utmanande och gynna de miljömässigt bästa bilarna på den svenska marknaden. Samtidigt ska kravnivåerna vara så avvägda att det finns en tillräcklig tillgång till bilar som uppfyller olika transportbehov.”

Trots detta, anger Transportstyrelsen nu att ”Uppdragets syfte var inte att komma fram till ett slutligt förslag till ny miljöbilsdefinition utan frågan kommer att beslutas av regeringen. Eftersom ett beslut om ny miljöbilsdefinition saknas så har denna utelämnats i vårt förslag till ny förordning.” Det enda Transportstyrelsen därmed föreslår är att myndigheter ska köpa, leasa och långtidshyra miljöbilar – men vad det innebär lämnar de inget förslag på alls.

2030-sekretariatet ser det som självklart att statliga myndigheter ska – och andra bör – köpa och leasa miljöbilar, och att definitionen ska motsvaras av bonus i bonus-malus-beskattningen, utan de viktbaserade undantag för fossilbilar som IVL och Fossilfritt Sverige föreslagit. Möjligheten att begära undantag bil för bil ska däremot finnas kvar, vilket också Transportstyrelsen föreslår. Till skillnad från Fossilfritt Sverige betonar också 2030-sekretariatet att bilar ska drivas med förnybara drivmedel där så är möjligt.

– Transportstyrelsen duckade, och regeringen fegade ur. Nu är mandatperioden över och den nya regeringen, vilken det än blir, bör snarast möjligt efter valet sätta ner foten och slå fast att en miljöbil är det samma som en bonusbil och att statliga myndigheter ska köpa, leasa och långtidshyra just dessa bilar. Ju fler partier som redan innan valet ger detta besked, desto bättre för omställningen som behöver skyndas på, säger Mattias Goldmann på 2030-sekretariatet och vd för tankesmedjan Fores.

Regeringens uppdrag finns på https://www.regeringen.se/490686/contentassets/7b38fe80463f40ffa0e575474fde40c7/uppdrag-att-se-over-forordningen-om-miljo-och-trafiksakerhetskrav-for-myndigheters-bilar-och-bilresor.pdf

För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45 eller mattias.goldmann@fores.se

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar. Fores fyra programområden är det digitala samhället, ekonomiska reformer och entreprenörskap, migration och integration och klimat och miljö. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang. Läs mer www.fores.se

2030-sekretariatet avser inom uppdraget att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta för att maximera klimatnyttan, hitta gynnsamma modeller för statskassan, och ha ett lika fokus mellan de tre benen som utredningen tar avstamp i: Bilen (fordonsutvecklingen), Bränslet (bränsleutvecklingen) och förändringen i Beteendet. Läs mer på www.2030-sekretariatet.se