Ebes Förlag

Svensk-brasiliansk korruption runt JAS Gripen får stor uppmärksamhet i Brasilien!

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2017 13:30 CET

Pressmeddelande 2017-11-02

I sin tryckta upplaga den andra november, som är helg i Brasilien, publicerade den stora dagstidningen O Globo en fyrspaltig intervju med den svenske författaren Lars Amber om lanseringen av boken ”Som skakar Sverige i dess grundvalar”. Det är en politisk thriller som enligt författaren baserar sig på research om verkliga mutor kring Sveriges största exportorder med 36 stycken Jas Gripen E. Stridsplanen ska levereras till det brasilianska flygvapnet från och med 2019. Grävandet om bestickningar utgör huvudintrig i boken som släpps i Sverige den trettionde november (EBES förlag, Eva-Karin Berglund förläggare). Författarens undersökning inleddes under 2015 efter ett hett tips. Lars Amber är en pseudonym och bakom namnet döljer sig en reporter.

Under rubriken ”Vapenproduktion är Sveriges heliga ko” på andrasidan i torsdagens tidning säger bland annat Amber att han med boken, som han kallar en nyckelroman, vill väcka en debatt i Sverige om [vapen]korruption som många där fortfarande inte vill se: ”I fallet med Gripen-stridsplanen förekom korruption både i Sverige och Brasilien. För brasilianarna är det speciellt intressant att se hyckleriet bakom bilden av skandinaviska länder som står över alla misstankar”.

Riotidningen O Globos redaktion förbereder nu också en analyserande nyhetsartikel med utgångspunkt från Ambers undersökning.

Den redan kända bakgrunden är att Brasiliens expresident Luiz Inácio ”Lula” da Silva står åtalad i flygplansaffären. Lula, sonen Luis Claúdio da Silva samt konsultparet Mauro Marcondes Machado och Cristina Machado väntar på rättegång. Den förre presidenten anklagas för penningtvätt, medverkan till organiserad brottslighet samt missbruk av inflytande i den offentliga beslutsprocessen som berör de 36 stridsplanen. Lula har redan dömts till fängelstraff i första instans i ett annat korruptionsmål och har sex andra, distinkta åtal om brott hängande över sitt huvud.

Under våren 2017 påbörjade dessutom federala myndigheter en mindre uppmärksammad förundersökning om den ljusskygge brasilianske affärsadvokaten Edson Asarias relationer till Saab. Denne har erhållit stora, regelbundna utbetalningar från den svenska försvarskoncernen under en lång period. Dessa summor misstänks vara mutor eftersom advokaten inte ingick i Saabs team av brasilianska advokater och parallellt var rådgivare till borgmästaren i den stad där Saab har sin främsta, lokala industripartner.

Det är främst den andra skandalhärvan runt Asarias som nystas upp i Lars Ambers bok, med hittills okända detaljer fast under fingerade namn. Enligt Amber stod affärsadvokaten också industripartnern nära och hade sedan länge band till en tidigare flygvapenchef som redan 2003 förordade köpet av svenska stridsplan. Enligt Amber bildade denna kvartett i kulisserna - en borgmästare, en affärsadvokat, en tidigare flygvapenchef samt en företagsledare - en informell intresseförening för att sko sig på vägen till det underskrivna stridsplanskontraktet mellan Sverige och Brasilien. I boken beskriver Amber också vidlyftiga motköp som ett sätt att dölja mutor och ett slutgiltigt köpavtal som skrevs på i hemlighet och utan att respektera vedertagna börsregler.

Den brasilianska regeringen beslutade sig oväntat för det svenska stridsplanet i december 2013, i konkurrens med franska Rafale (Dassault) och amerikanska F-18 Super Hornet (Boeing). Själva kontraktet undertecknades i skymundan i oktober 2014, precis före presidentvalet avgjordes och när den djupa ekonomiska krisen redan var ett faktum i Brasilien. Ingen regeringsmedlem eller flygvapenchef närvarade.

Mer information finns på författarens hemsida: www.larsamber.com

Eva-Karin Berglund, förläggare: evakarin@ebesforlag.se

Samt: https://oglobo.globo.com/

Vår ambition

Vår ambition är att hålla förlaget i liten skala vilket innebär att vi bara kommer att åta oss att hjälpa ett fåtal skribenter att nå sina mål. Orsaken är den att vi erbjuder personlig service via telefonkontakt, mailkontakt och även personliga möten om behovet finns. Vi kommer helt enkelt att lägga mycket tid på de författare som vi åtar oss och just därför vill vi inte anta för många.

Vi ser oss mer som samarbetspartners och en hjälpande hand för de skribenter som vill ge ut sina alster.

I den mån vi hinner kommer vi också att hjälpa egenutgivare att få sina böcker tryckta. Detta sker via dotterförlaget Lyacon.

Val av manus

Vi kommer i huvudsak att prioritera manus som innehåller tankar och idéer som gör skillnad. Det kan vara böcker/romaner innehållande samhälleliga problem och frågeställningar, historiska romaner som ger ett nytt perspektiv på historiska händelser, egenupplevda eller fiktiva människoöden som är värt att uppmärksamma m.m.

För mer information eller frågor, vänligen kontakta EvaKarin@ebesforlag.se