Riksutställningar

Svenska museer skriver utställningshistoria på Wikipedia

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2015 15:25 CEST

I år är det 50 år sedan arbetet med Riksutställningars första utställning startade. Det vill vi fira genom att tillsammans med svenska museer och andra utställare skriva svensk utställningshistoria på Wikipedia. Under hösten bjuder vi in till gemensamma skrivstugor i samarbete med museer runt om i landet.

Varje år görs ca 18 miljoner museibesök i Sverige. När en utställning är över är dock risken stor att den samlade kunskapen som byggdes upp i en utställning faller bort från allmänheten.

I syfte att tillgängliggöra svensk utställningshistoria och lyfta fram den viktiga historieskrivning som görs på museer uppmuntrar nu Riksutställningar fler att vara med och fylla på innehållet på den fria encyklopedin Wikipedia. Projektet sker inom ramen för myndighetens 50-års firande, genom att så kallade skrivstugor arrangeras på och i samarbete med museer och konsthallar runt om i Sverige. Träffarna är öppna för både skrivsugna museiarbetare och utställningsintresserade eldsjälar. Det första tillfället genomförs i samarbete med Gotlands Museum den 14 oktober.

Att ha tillgång till sin historia är viktigt för att kunna förstå och påverka vad som händer idag. Det gäller förstås inte bara utställningshistoria, men utställningar är ofta en spegling av sin samtid. Att gemensamt med museer göra svensk utställningshistoria tillgänglig tror vi också kan bidra till att utveckla framtidens utställningar och inspirera till nya samarbeten.
– Rebecka Nolmark, generaldirektör Riksutställningar

Skrivstugorna fortsätter efter turnéstarten på Gotlands Museum på bland annat The Glass Factory i Emmaboda och Medeltidsmuseet i Stockholm. Fler platser och datum presenteras på Riksutställningars webbplats löpande under hösten. Museer som vill vara med och arrangera en skrivstuga kan även höra av sig till Riksutställningar.

Utställningarna är ofta ett sätt för människor att möta samtiden, väcka frågor eller bearbeta händelser. Ett exempel är utställningen Efter tsunamin. Genom att berätta om utställningen på Wikipedia tillgängliggörs också mer information om både händelsen och människors reaktioner på den, och bilder och annat material som var med i utställningen. 
– Tore Danielsson, projektledare Riksutställningar

Flera svenska museer är redan delaktiga i GLAM-projektet (Galleries, Libraries, Archives, Museums) på Wikipedia och bidrar med innehåll. Med skrivstugorna vill Riksutställningar stötta fler att delta i att utöka svensk utställningshistoria och museirelaterade begrepp på Wikipedia.

Målet med Wikipedia är att samla och tillgängliggöra all världens kunskap. För det krävs att olika personer gör en insats och bidrar med sin expertis. Än så länge är det inte många som har skrivit om utställningar, så det är jättebra att Riksutställningar tar initiativ och bidrar med både sakkunskap och bildmaterial för att göra uppslagsverket bättre.
– Axel Pettersson, projektledare på Wikimedia Sverige

För mer information, kontakta:
Tore Danielsson, projektledare Riksutställningar
tore.danielsson@riksutstallningar.se
0768–791966

Riksutställningar är en myndighet under kulturdepartementet som har i uppdrag att främja utveckling och samverkan inom musei- och utställningsområdet genom bland annat global omvärldsbevakning och analys, kartläggningar, metodlabb och utvecklingsprojekt samt rådgivning, kurser, nyhetsbrev och tekniskt stöd.

www.riksutstallningar.se