Skolporten AB

Svenskt Näringsliv investerar i Ifous program Entreprenöriellt lärande

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2012 09:33 CEST

Forskningsinstitutet Ifous startar i september FoU-programmet Entreprenöriellt lärande - drivkraft och motivation för framgång i skolan. Programmet stöds av 12 skolhuvudmän samt Svenskt Näringsliv.

- Företagsamma människor behövs inom alla samhällssektorer. Det är därför viktigt att ungdomar ges möjlighet att stärka sina entreprenöriella förmågor under sin skoltid, säger Mia Liljestrand, ansvarig för entreprenörskap i skolan, Svenskt Näringsliv.

Forskning och utveckling kommer att pågå parallellt under tre år och ledas av Umeå universitet. Ifous - innovation, forskning och utveckling i skolan - är koordinator för programmet.

Syftet med programmet är att ge skolor stöd i utvecklingsarbetet inom entreprenöriellt lärande samt följa dess effekter via forskning. Fokus ligger på att studera och hitta samband mellan entreprenöriellt lärande och elevers resultat.

- Intresset för att medverka i programmet har varit mycket stort. Det finns ett starkt sug efter kunskap inom det här området just nu. När vi sparkar igång arbetet samlas lärare, skolledare och skolchefer från 12 kommunala och fristående skolhuvudmän - från Pajala i norr till Landskrona i söder.
Att även Svenskt Näringsliv stöttar ett sådant här initiativ visar att det entreprenöriella lärandet och förhållningssättet ligger i tiden och är efterfrågat ute i arbetslivet, säger Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous.

I programmet medverkar följande skolhuvudmän: Uppsala kommun, Lapplands Gymnasium, Luleå kommun, Kinda kommun, Landskrona kommun, ThorénGruppen, John Bauer Education, Upplands-Bro kommun, Hudiksvall kommun, Älmhult kommun, Sunne kommun och Kungsbacka kommun.

Den 12-13 september arrangerar Ifous ett uppstartsseminarium där FoU-programmet kommer att presenteras i detalj. Mer info hittar du här.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Hermansson, FoU-ansvarig ifous, karin.hermansson@ifous.se tel 076-033 48 10
Mia Liljestrand, Svenskt Näringsliv, mia.liljestrand@svensktnaringsliv.se tel 08-55 34 31 44
Eva Leffler, forskningsledare Umeå universitet eva.leffler@pedag.umu.se tel 090-786 64 41

Om Ifous
Ifous AB är ett medlemsdrivet, icke-vinstdrivande forskningsinstitut inom förskola och skola med syfte att sprida, initiera och driva forskning och utveckling som kommer till nytta i lärares och ledares vardag. ifous är ett dotterbolag till Skolporten AB. Läs mer på www.ifous.se

Om Skolporten AB Skolporten mål är att underlätta vardagen för skolans lärare
och ledare genom att svara mot de önskemål och behov som de har i sin profession.
På skolporten.se publicerar vi varje dag aktuella skolnyheter, debatter och forskningsresultat. För mer information om företaget och våra övriga tjänster, vänligen läs mer på www.skolporten.se.

Bifogade filer

PDF-dokument