IrakSolidaritet

Sverige bör hjälpa Iraks folk, inte delta i krigsinsatser

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 21:31 CET

Irak lever idag med sviterna av den USA-ledda ockupationen 2003.

Ockupationen raserade den statliga infrastrukturen, över en miljon människor dödades, otaliga sårades, torterades, mördades eller ”försvann”. Många miljoner människor drevs på flykt inom landet och i exil. Landet tömdes på utbildad och kvalificerad arbetskraft. Ockupationsmakten införde ett sekteristiskt system som splittrade befolkningen, underblåste olikheter, skapade okontrollerade miliser, interna stridigheter och övergrepp och medförde uppstyckning i regionala maktcentra.

En konsekvens av ockupationsmaktens medvetna förstörelse av Irak och andra länder i regionen är framväxten av en rad terrororganisationer, däribland Daesh/IS. Den terrorism som dessa organisationer står för drabbar i första hand befolkningen i Mellanöstern, men också europeiska länder. De senaste terrorattackerna i Paris är skrämmande exempel.

FN:s säkerhetsråd har enhälligt förklarat att terrorism utgör ett av de allvarligaste hoten mot internationell fred och säkerhet och uppmanat alla länder att bidra till insatser mot terrorismen. Medlemsländerna uppmanas att vidta alla tänkbara åtgärder som de har kapacitet till och i enlighet med FN-stadgan, även på av IS kontrollerat område i Irak och i Syrien.

Detta innebär INTE en sanktionering av ingripande med våld i enlighet med FN-stadgans kapitel 7.

Sveriges beslut att sända militära rådgivare till kurdiska peshmergas som ett bidrag till den USA-ledda koalitionen är en inblandning i Iraks interna angelägenheter som saknar folkrättsligt stöd.

Irak behöver enighet mer än någonsin. Sveriges agerande innebär i realiteten ett stöd till en uppstyckning av Irak. Det medför också att Sverige riskerar att av terroristorganisationer ses som en part i konflikten.

Sverige har en tradition att bidra med FN-trupp i fredsbevarande insatser för att skilja stridande parter åt. Detta är något helt annat än krigsinsatser under ledning av en supermakt utan FN-mandat. I andra konflikter har Sverige bidragit med humanitär hjälp.

Sverige bör möta hotet från terrorism

- genom att vidta alla åtgärder för att stoppa flöde av pengar, vapen och personal till Daesh (IS/ISIS/ISIL),

- genom humanitärt stöd till de miljontals flyktingar från och inom Irak, speciellt genom olika FN-organ,

- genom att med diplomatiska medel uppmuntra till en inkluderande utveckling i Irak som kan skapa rättssäkerhet och nationell enighet och mobilisera alla befolkningsgrupper i landet att tillsammans bekämpa terrorismen utan risk för att landet ska delas i etniska eller religiösa områden.

NEJ till svenska militära rådgivare i Irak även under 2016!
Ta hem de svenska truppern
a!

Stockholm 30 november 2015

IrakSolidaritet

Kontakt: info@iraksolidaritet.se
Hemsida: www.iraksolidaritet.se