NS Sensus

Sverige; Förvaltningsdomstolarna och rättssäkerhet för allmänheten

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2014 17:09 CET


Förvaltningsrätten i Stockholm, dom i mål nr 14891–14 av datum 2014-10-13, mellan Tele 2 AB och Post- och telestyrelsen, har exemplariskt genomfört den prövningsagenda som EU-domstolen förevisar i sina domar samt avslutat med prövning utifrån proportionalitetsprincipen.


Men går det till så gentemot allmänheten generellt när förvaltningsdomstol på området bättre/effektivare gränsöverskridande vård prövar EU-rättigheter för den enskilde?

Svaret är; NEJ

Särbehandling är EU-olagligt; EU-rättigheten till fri rörlighet förhindras som synes aktivt

Således finnes nu ytterligare mera bevis, som synes bevisar att förvaltningsdomstolarna och Försäkringskassan går som synes "hand i hand" och förhindrar aktivt EU-rättigheter generellt för skattebetalarna/allmänheten!

De enda som gynnas av detta är vård Sverige(landstingen) och därmed synes att dessa tre parter; nämligen Försäkringskassan/landstingen och förvaltningsdomstolarna sammantaget gör allt som står och stått i deras makt; att skydda vård Sverige från att konkurrensutsättas av bättre/effektivare privata vårdgivare utanför Sverige men inom EU/EES.

Alltså aktivt i som synes "kartell" förhindrar den fria rörligheten inom EU/EES på som synes ett EU-olagligt sätt, som då gynnar vård Sverige, men förhindrar EU-rättigheten till fri rörlighet för allmänheten på det specifika området gränsöverskridande vård.

DU läser mera via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2014/10/31/2014-10-31-forvaltningsdomstolarna-gor-som-synes-hittils-eu-olaglig-atskillnad-vid-provning-av-eu-rattigheter-till-fri-rorlighet/

Glöm aldrig vad som hände Kjell Broberg(journalist), numera avliden;

http://www.expressen.se/debatt/svenska-sjukvarden-domde-mig-till-doden/


Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.seArbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter på området bättre/effektivare gränsöverskridande vårdområdet och du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/