Naturlig Mat i skolan

Sverige redo att diskutera Naturlig Mat i Skolan i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2014 09:40 CEST

För första gången kommer Naturlig Mat i Skolan på tapeten på riktigt under Almedalsveckan. Kostrådgivaren Cecilia Blidö är grundare till projektet och inbjuden av Livsmedelsverket till paneldebatten ”Slaget om Skolmaten” som inleder temadagen om offentliga måltider den 1/7. ”Nu är Sverige och våra myndigheter äntligen redo att ta kostdebatten till en ny nivå genom att de bjuder in andra intressen än de traditionella i dessa sammanhang” säger Cecilia Blidö. Det är glädjande efter flera års bearbetning genom skrivande, föreläsningar och en namninsamling med nästan 15000 namn samt ett stort antal föräldrar, pedagoger, politiker och skolmåltidspersonal som stöttar arbetet för att skolmaten ska kunna ge möjligheter till fler pigga och friska barn och unga.

”Kostfrågan är het och skolmat är mer än krig om margarin och smör. Målet under Almedalsveckan är att få politiker, beslutsfattare och intresseorganisationer att tänka utanför de gängse ramarna och se kostfrågan i ett vidare perspektiv än vad som är brukligt när skolmatsfrågor kommer på tal”, säger Cecilia Blidö. ”Jag är nog lite av en dark horse i de här sammanhangen”, fortsätter hon. Hon kommer vara på plats hela Almedalsveckan för möten kring skolmat, kost och hälsa för barn och unga. Mat och skolmat engagerar många olika intressen som miljö, ekologiskt, närproducerat, näringsriktighet, specialkost, vegetariskt, kulturella skillnader, LCHF, köttfria dagar, önskemat, pedagogiska måltider och inte minst vad maten får för effekt när det hamnar i magen.

”Myndigheter, politiker och beslutsfattare måste lyfta denna viktiga hälsofråga till en högre nivå. Skolmat och barn och ungas hälsa borde bli en av de stora valfrågorna vid sidan om skolfrågan i stort”, anser Cecilia Blidö. ”Kosten är ett mycket viktigt verktyg för att på naturlig väg underlätta koncentration, prestation och att förebygga ohälsa” fortsätter hon. Något som skulle betyda att skolmåltiderna runt om i landet behöver ses över och anpassas på ett annat sätt än de gör idag.

Forskning visar att ungefär var femte barn är överviktigt idag och det finns rapporter om att koncentrationssvårigheter ökar i skolorna liksom förskrivningen av mediciner för barn med NPF-diagnoser. Skollagen kräver näringsriktig skolmat men det finns inget i lagen som kräver att skolorna följer Livsmedelsverkets kostråd. Namninsamlingen med nästan 15000 namn handlar kortfattat om krav på att utesluta light/lätt/lågfettsprodukter, margariner och glutamater ur skolmaten och istället välja produkter av miljöhänsyn, bättre skolekonomi och god hälsa. Flera av kraven strider mot Livsmedelsverkets nuvarande kostrekommendationer.


Naturlig Mat i Skolan – verkar för att få naturliga råvaror i skolmaten. Nyheter, kunskap, opinion och dela andras erfarenheter kring skolmaten. Tusentals har skrivit på pågående namninsamling och följer debatten i sociala medier och på bloggen.


För mer information, var vänlig kontakta

Cecilia Blidö
grundare av Naturlig Mat i Skolan
Kostrådgivare, föreläsare, debattör 


Naturlig Mat i Skolan   
0703-380508

www.facebook.com/NaturligMatiSkolan

cecilia@naturligmatiskolan.se   

www.naturligmatiskolan.se

@NaturligMatSkol på Twitter

@naturligmatiskolan på Instagram


Naturlig Mat i Skolan – verkar för att få naturliga råvaror i skolmaten. Nyheter, kunskap, opinion och dela andras erfarenheter kring skolmaten. Tusentals har skrivit på pågående namninsamling och följer debatten på facebook och bloggen.