Swedish Innovators

Swedish Innovators avböjer deltagande i statliga VINNOVA´s program

Pressmeddelande   •   Mar 04, 2017 14:51 CET

Swedish Innovators meddelar att vi inte kommer närvara vid rubricerad workshop hos Vinnova den 15:e mars 2017.

Inbjudan >>>

Anledningen är att vi konstaterar att det förekommer ett antal faktorer som påverkar innovationsmiljön negativt och hindrar samt hämmar uppkomsten av innovationer i Sverige.

Se problemvideo >>> (15.5 min)

Kortare beskrivning, innovationsstruten >>> (2 min)

I Swedish Innovators omfattande research och undersökningar för att främja fler innovationer snabbare, konstaterar vi att det svenska innovationssystemet inte är anpassat till verkligheten. Detta hämmar och hindrar uppkomsten av innovationer istället för att bidra till motsatsen. Detta drabbar det svenska samhället. Se Innovationstratten som kort beskriver hur idémänniskor och därmed också innovationer hämmas i Sverige.

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet som genom sitt upplägg, medverkar till att hämma och t o m hindra uppkomsten av innovationer i Sverige. Vi konstaterar bl a att utfallet på investerade skattemedel i Vinnova är så lågt att det ibland är knappt mätbart, enligt rapporter från både statliga Tillväxtanalys och Riksrevisionen.

Vi konstaterar även i både egna undersökningar (de enda som gjorts i Sverige någonsin genom att direkt fråga målgruppen) (NUSU/NUSI:2015), i samtal med Sveriges idébärare samt tidningsartiklar som framställs utanför Vinnovas självbeskrivna framgångar, att resultatet är lågt och hämmar och t o m hindrar innovation.

Vår breda verksamhet, innefattande även många kontakter inom forskarvärlden från vilka vi tar del av samma erfarenheter. Den frihet – förutsättningen – då det gäller forskning och innovationsverksamhet föreligger över huvud taget inte! Experternas kunskap går i andra hand.

Swedish Innovators ser i övrigt hur det svenska innovationssystemet:

  • inte har samma resultatkrav på myndigheter, som exempelvis ställs på de idébärare som söker medel
  • ställer krav på medfinansiering som är helt orimlig och bl a helt bortser från de investeringar som idébärare gjort innan de ansöker om finansiering
  • anordnar s k ”utlysningar” för att skapa konkurrens, något som tvärtom hämmar en fri utveckling
  • där arbetsmodellen med Triple Helix är totalt föråldrad – idébäraren saknas i modellen!
  • att förändringsviljan uteblir alt. att allt sker så långsamt att det inte följer de behov som finns på en allt snabbare och föränderlig internationell marknad
  • tillåter byråkratiska tankemodeller existera som hindrar/hämmar istället för att skapa kreativitet och därmed innovationer
  • använder svenska skattemedel genom som till en oproportionerligt stor del går till dyrbar och överdimensionerad byråkrati istället för att nå målgruppen

samt andra faktorer och omständigheter som vi anser starkt medverkar till att den svenska innovationskraften uteblir, utan att någon som helst förankring sker i målgruppens verkliga situation och behov.

Långvarig kontakt utan resultat

Swedish Innovators har sedan augusti 2014 haft kontakt med VINNOVA samt har lagt fram flera unika program och presenterat förslag på lösningar hur fler innovationer kan utvecklas snabbare, till förmån för sysselsättning och välfärd i Sverige. Swedish Innovators har lagt ner en omfattande investering i tid och pengar på möten, resor, ansökningar osv utan respons. I nuläget besvarar dessutom VINNOVA sedan 3 månader inte ens längre de email med förslag och frågor som skickats till verket. VINNOVA besvarar heller inte påminnelser och vi konstaterar att detta dels bryter mot förvaltningslagens § 4 beträffande svenska myndigheters skyldighet att besvara inkomna skrivelser inom rimlig tid, samt utgör ett nonchalant, diskriminerande och nedvärderande beteende. Vi ser även detta beteende gentemot fler människor och organisationer som har kontakt med VINNOVA. Artikel: VINNOVA saknar respekt för Uppfinnare >>>

Vi ser att det finns ett övergripande systemfel i Sverige som hindrar samt hämmar utvecklingen av innovationer.

För oss handlar alltså detta om hela innovationsmiljön i Sverige och hur den påverkar Sverige. Sedan 1970-talets början har det skett en systematisk nedmontering av den svenska innovationsmiljön.

Innovationer skapas alltid av individer – idébärare. Den nödvändiga Innovationmiljön – förutsättningen – måste tillskapas av samhället (staten och företagen i förening). Detta borde varit Vinnovas självklara uppgift som en representant för den svenska staten.

Nu får det vara slut med att Sveriges idébärare skall tvingas stå med mössan i handen!

SWEDISH INNOVATORS
För fler innovationer – snabbare!

Swedish Innovators är en intresse- och serviceorganisation för fler innovationer som arbetar för att idébärare, uppfinnare och innovatörer får fram fler innovationer för att öka sysselsättning och välfärd i Sverige. Läs mer på www.sweinn.se