Tjeders Industri AB

Tjeders och Aifloo i samarbete om framtidens omsorgssystem

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2017 09:30 CEST

På e-hälsomässan Vitalis lanserar Tjeders i samarbete med Aifloo världens första självlärande e-hälsosystem till äldreomsorgen. Systemen är baserade på MAI (medicinsk artificiell intelligens). Målgruppen är äldre personer som bor på omsorgs- och äldreboenden och patienter inom sjukvården.

Vi blir allt fler äldre människor med behov av omsorg, nästan 20 % av världens befolkning är över 65 år och ålderskurvan stiger. Det ökar också behovet av kvalitativ vård och omsorg. Utvecklingen av medicinsk artificiell intelligens möter det behovet. Det är bakgrunden till Aifloos unika e-hälsosystem.

Aifloos system är självlärande, det vill säga de förstår rörelse- och beteendemönster hos individer. Vid avvikelser, som t.ex fall eller plötslig sjukdom sänder systemet ett akut larm. Systemen känner också igen och analyserar olika rörelsemönster, matvanor och sömnbeteende. Funktionerna har utvecklats i nära samarbete med personal på vårdbolag och med äldre i behov av trygghet. Nu kommer också funktionerna integreras i Tjeders lösningar för äldreomsorg och sjukvård.

Ett arbetsverktyg för omsorgspersonal

Tjeders system tillsammans med Aifloo Artificiella intelligens sparar tid och resurser för personalen. Behovet av fysiska kontroller och administrativt arbete minskar. Istället frigörs tid som kan ägnas åt kvalitativ omsorg. För den äldre ökar tryggheten utan att inkräkta på den personliga integriteten.

  • Tjeders erbjuder lösningar med fokus på att bibehålla eller öka individens trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet, berättar Marie Svensson, VD på Tjeders. Målet är att ge omsorgspersonal möjlighet till mer tid med varje individ, högre kvalitet och effektivitet inom äldreomsorg och sjukvård. Tillsammans med Aifloos självlärande funktioner med medicinsk artificiell intelligens kommer vi ett steg längre.
  • Aifloos system som baseras på medicinsk artificiell intelligens och egenutvecklad infrastruktur är unikt i världen, berättar Michael Collaros, VD på Aifloo. Men det viktigaste är att vi har utvecklat ett användbart arbetsverktyg till omsorgspersonal och modern trygghet för äldre.

Möt oss på e-hälsomässan Vitalis 25-27 april, Svenska Mässan, Göteborg. Vi finns i Tjeders monter B10:40

Om Tjeders

Tjeders är ett svenskt personalägt företag grundat 1942. Med våra produkter och tjänster erbjuder vi en helhetslösning som skapar en lugn och trygg vårdmiljö för både brukare, patienter och vårdpersonal. Våra affärsområden är sjukvård, äldreomsorg, säkerhet och övrigt.

Om Aifloo

Aifloo är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar e-hälsosystem baserad på unik medicinsk artificiell intelligens och egenutvecklad infrastruktur. Vi förbättrar livet för människor i behov av omsorg och trygghet med stor respekt för den personliga integriteten.

Marie Svensson, VD Tjeders

m.svensson@tjeders.se

010-494 99 01

Michael, VD Aifloo

michael@aifloo.com

070-845 23 34

Tjeders utvecklar, tillverkar och marknadsför system och komponenter för larm och kommunikation till medvetna kunder. Våra affärsområden är sjukvård, äldreomsorg, säkerhet och övrigt. Alla produkter är utvecklade och tillverkade i Sverige och baseras på vår filosofi; användarvänlighet, funktionssäkerhet, hög servicenivå och ledande utveckling. Det betyder att våra produkter alltid innehåller ny teknologi, att vi erbjuder färdiga och anpassade system, att vi alltid finns till hands samt att vi baserar vår produktutveckling på lång erfarenhet, höga krav och samverkan med våra kunder.