Resenärsforum - Sveriges kollektivtrafikresenärer

Transportstyrelsen duckar om säkerheten i bussterminalen - bussresenärer offras

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2019 14:52 CET

Pressmeddelande Resenärsforum 12 mars 2019

Krav: Utred den riskfyllda bussterminalen i Katarinaberget

Transportstyrelsen missköter ärendet och duckar för svåra frågor

I torsdags gav Stadshuset klartecken för Katarinaterminalen. I söndags kom verkligheten ikapp politiken, när en gasdriven stadsbuss exploderade i Klara.

Bussolyckan visar drastiskt vilka stora risker Katarinaterminalen innebär. Om bussen fortsatt längre in i tunneln innan den exploderade hade otaliga bilister omkommit.

Nu kräver kollektivresenärernas organisation Resenärsforum att en ordentlig utredning görs. Till den tänkta Katarinaterminalen ska tusentals resenärer fraktas med biogasbussar djupt nere i ett bergrum, 400 meter in i berget, utan alternativa ingångar för räddningstrafik.

-Det räcker med att två fordon står intill varandra i in- och utfartstunneln för att ingen räddningstrafik ska komma in, påpekar Kurt Hultgren från Resenärsforum.

-Resenärsforum har nyligen offentligt kritiserat terminalen, som vi anser inte fyller grundläggande säkerhetskrav. Vi har också tillsammans med huvudskyddsombudet för bussförarna som nu kör i Nacka Värmdö tillställt Transportstyrelsen en lista med viktiga frågor, på vilka vi fortfarande inväntar svar, berättar Christina Axelsson, ordförande i Resenärsforum.

Transportstyrelsen har även fått en ny utredning från riskanalysföretaget Secrab, där professor Bo Janzon underkänner de riskanalyser som ligger till grund för terminalen.

Resenärsforum menar att Transportstyrelsen inte hanterar denna bevisligen svåra fråga på det sätt de har skyldighet till.

Resenärsforums sju frågor har hittills lämnats obesvarade.

Transportstyrelsens jurister duckar för frågan, menar Resenärsforum.

-Bussarnas körbana är en väg, på vilka resenärerna – vår intressegrupp – färdas. Transportstyrelsen måste som överordnad myndighet gå in i detta ärende. Kommuner kan inte lämnas att på egen hand bedöma risker av detta slag. I synnerhet inte när kommunen är både beställare och byggherre, påpekar Kurt Hultgren.

-Det kommunala självstyret har sina poänger, men i detta fall måste Transportstyrelsen ta sitt ansvar som statlig tillsynsmyndighet, menar Christina Axelsson.

För vidare information kontakta:

Christina Axelsson, ordförande Resenärsforum
Tel: 070 574 48 74
E-post: ordf.resenarsforum@telia.com

Kurt Hultgren, Resenärsforum
Tel: 0707 88 44 77
E-post: kurt.hultgren@resenarsforum.se

Resenärerna är kollektivtrafikens användare och primära målgrupp, de som kollektivtrafiken är avsedd för – men vilkas krav och önskemål alltför litet efterfrågas. Genom ett gemensamt agerande baserat på kvalificerad kunskap kan trafikens kvalitet och utbud förbättras.